ชูรพ.พัทลุงต้นแบบเครื่องมือแพทย์

| |
อ่าน : 833

ที่มาและภาพประกอบ : สำนักข่าวเดอะไทยเพรส

ชูรพ.พัทลุงต้นแบบเครื่องมือแพทย์ thaihealth

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ชู รพ.พัทลุงเป็นศูนย์เครื่องมือแพทย์ดีเด่น อันดับ 1 ระดับประเทศ

ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) นำคณะเดินทางมาเยี่ยมชมศูนย์เครื่องมือแพทย์ของโรงพยาบาลพัทลุง ณ ห้องประชุมโนรา อาคารเฉลิมพระเกียรติ(อาคาร 7) และกล่าวว่าการจัดตั้งศูนย์เครื่องมือแพทย์ของ รพ.พัทลุง สามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนเครื่องมือแพทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดซื้อที่ไม่ซ้ำซ้อน มีการดูแล และการบำรุงดูแลรักษาอย่างมีศักยภาพ พร้อมใช้งาน ซึ่งผู้ใช้งานมีความมั่นใจและเชื่อมั่นจนส่งผลให้เกิดคุณภาพต่อการดูแลรักษาผู้ป่วยและภาพลักษณ์ขององค์กร

นอกนั้นโรงพยาบาลพัทลุงยังได้จัดวางแผนการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ที่ครบวงจร มีการจัดการวางแผน พัฒนาอย่างเป็นระบบ จนทำให้ศูนย์เครื่องมือแพทย์ของ รพ.พัทลุงได้ผ่านการคัดเลือกเป็นศูนย์เครื่องมือแพทย์ต้นแบบติด 1 ใน 20 แห่ง และยังผ่านการคัดเลือกเป็นโรงพยาบาล 1 ใน 3 ของศูนย์เครื่องมือแพทย์ต้นแบบระดับศูนย์พัฒนาดีเด่น และเป็นต้นแบบระดับประเทศอันดับ 1 ของศูนย์เครื่องมือแพทย์ด้วย

นพ.จรุง บุญกาญจน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพัทลุง กล่าวว่า ศูนย์เครื่องมือแพทย์ รพ.พัทลุง ยังมีจุดเด่นของการกำหนดเป็นนโยบายของโรงพยาบาลที่มีศักยภาพ มีสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน มีทีมงานสหวิชาชีพที่เข้มแข็ง จนส่งผลให้มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางในสาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์โดยตรง จึงทำให้มีความพร้อมในการให้บริการกับหน่วยงานภายในโรงพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง มีการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง และได้ยกระดับเป็นศูนย์เครื่องมือแพทย์ประจำจังหวัดพัทลุง ที่ดูแลระบบบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ในภาพรวมของจังหวัด เป็นศูนย์ซ่อม บำรุงรักษาเชิงป้องกันและทดสอบ เป็นที่ศึกษาดูงานและฝึกงานของนักศึกษาด้านอุปกรณ์การแพทย์

โดยสามารถให้การอบรมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในด้านการแพทย์แก่เครือข่ายในพื้นที่ที่ครอบคลุมทั้งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และโรงพยาบาลต่างๆ ทำให้ภาพรวมของต้นทุนและค่าใช้จ่ายในด้านการดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ของจังหวัดลดลงแต่ยังคงซึ่งคุณภาพมาตรฐาน จนทำให้มีเครื่องมือเพียงพอ พร้อมใช้งานปลอดภัยเชื่อถือได้ โดยผ่านตามเกณฑ์ประเมินมาตรฐานด้านเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์และสาธารณสุขของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับประเทศ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม