สร้างความเข้าใจพ่อแม่ในสถานประกอบการ เสริมสัมพันธภาพในครอบครัว

| |
อ่าน : 2,038

สำนักข่าวสร้างสุข

ภาพประกอบจาก สสส.

สร้างความเข้าใจพ่อแม่ในสถานประกอบการ เสริมสัมพันธภาพในครอบครัว thaihealth

สสส. จับมือ มูลนิธิแพธทูเฮลท์ สร้างความเข้าใจพ่อแม่ในสถานประกอบการ สอนทักษะสื่อสารเชิงบวกในเรื่องเพศกับบุตรหลาน เสริมสัมพันธภาพในครอบครัว นำร่อง 27 โรงงาน พบเกินครึ่งนำไปปรับใช้จริง ผลพลอยได้สำคัญคือ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานมากขึ้น

นายชาติวุฒิ วังวล ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ สสส. กล่าวว่า จากปัญหาสำคัญ เรื่องความท้าทายของการสื่อสารในครอบครัว สสส. จึงร่วมกับ มูลนิธิแพธทูเฮลท์ ดำเนินโครงการพัฒนารูปแบบกลไกภายในสถานประกอบการเพื่อส่งเสริมการสื่อสารเชิงบวกในเรื่องเพศในครอบครัวกับพนักงานที่เป็นพ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กและวัยรุ่น หรือ positive parenting in workplace ซึ่งเป็นการบูรณาการประเด็นการทำงานร่วมกัน ระหว่างประเด็นปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ โดยเฉพาะเรื่องเพศ จาก ‘เรื่องเพศไม่พูด’ เป็น ‘เรื่องเพศพูดได้’ และการสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กร

โดยดำเนินการนำร่องในโรงงาน 27 แห่งในหลายจังหวัด เช่น สมุทรสาคร ชลบุรี สระบุรี นครราชสีมา โดยได้ออกแบบหลักสูตรห้องเรียนพ่อแม่ เน้นการเสริมทักษะการสื่อสารเชิงบวกในเรื่องเพศให้กับพ่อแม่ในการพูดคุยกับลูก เพื่อเสริมศักยภาพของพ่อแม่ในการเลี้ยงดูลูก ซึ่งหลายรายไม่มีเวลาดูแลบุตรหลานเพราะต้องทำงาน ทำให้เด็กติดเพื่อน ติดเกม ติดอบายมุข หรือมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย

สร้างความเข้าใจพ่อแม่ในสถานประกอบการ เสริมสัมพันธภาพในครอบครัว thaihealth

“จากการดำเนินงานเกือบ 2 ปี ได้มีการประเมินผลพบว่า พ่อแม่ ร้อยละ 58.38 นำความรู้จากห้องเรียนพ่อแม่ไปใช้กับครอบครัวในระดับมาก ร้อยละ 35.93 นำไปใช้ในระดับปานกลาง และที่เหลือคือส่วนที่ต้องมุ่งนำไปใช้ ส่วนผลจากการนำความรู้ไปใช้ทำให้พ่อแม่เกิดความใกล้ชิดกับบุตรหลานมากขึ้นกว่าเดิมถึงร้อยละ 73.28 นำไปสู่การลดปัญหากระทบกระทั่งกันภายในครอบครัว ก้าวต่อไป คือ สสส. และภาคีจะเน้นการขยายผลต่อไปยังสถานประกอบการ ด้วยความหวังให้พนักงานทำงานอย่างมีความสุข และสุขภาวะภายในครอบครัวต้องมีความเข้มแข็ง ซึ่งเป็นเป้าหมายที่สำคัญของ สสส.” นายชาติวุฒิ กล่าว

สร้างความเข้าใจพ่อแม่ในสถานประกอบการ เสริมสัมพันธภาพในครอบครัว thaihealth

นายชูไชย นิจไตรรัตน์ รองผู้อำนวยการมูลนิธิแพธทูเฮลท์ (P2H) กล่าวว่า หลักสูตรห้องเรียนพ่อแม่ใช้เวลาอบรม 6 ชั่วโมง ในรูปแบบกิจกรรมมีส่วนร่วม สนุก ได้เรียนรู้ หรืออาจยืดหยุ่นได้ตามความต้องการของสถานประกอบการ เนื้อหาสำคัญหนึ่งในหลักสูตรประกอบไปด้วยทักษะการสื่อสารเชิงบวกกับบุตรหลานตั้งแต่ระดับปฐมวัยไปจนถึงมหาวิทยาลัย ครอบคลุมทุกปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ โดยเน้นย้ำให้ผู้ปกครองสื่อสารในสิ่งที่บุตรหลานอยากรู้มากกว่าสิ่งที่ผู้ปกครองอยากเล่า และพูดคุยอย่างตรงไปตรงมาโดยเฉพาะเรื่องเพศ พร้อมกับเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผย เมื่อจบหลักสูตรแล้วพ่อแม่ยังสามารถเข้าไปติดตามความรู้ต่อได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ “คุยเปิดใจ ลูกหลานปลอดภัย” 

นอกจากนี้ ยังคำนึงถึงความยั่งยืนของหลักสูตร จึงร่วมมือกับผู้ประกอบการคัดเลือกแกนนำพนักงานในบริษัทมาฝึกอบรมเป็นการเฉพาะ เพื่อผลิตวิทยากรภายใน สะดวกต่อการจัดกิจกรรม การให้คำปรึกษากับเพื่อนพนักงานได้อย่างทันท่วงที

“หลักสูตรที่เน้นการสื่อสารเชิงบวก ยังใช้ได้กับเพื่อนร่วมงาน เพราะหลายครั้งที่พบปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนในองค์กร จากการสำรวจพนักงานที่ผ่านการอบรมพบว่าพนักงานกว่าร้อยละ 50 นำทักษะไปใช้กับเพื่อนร่วมงาน ทำให้มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน อันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้วย อย่างไรก็ตาม ความท้าทายของโครงการอยู่ที่ความพร้อมของผู้ประกอบการ เช่น ช่วงโควิด-19 ที่ผ่านมา หลายโรงงานได้รับผลกระทบ และการมีมาตรการป้องกันพนักงานอย่างมาก จึงไม่สามารถจัดกิจกรรมกับพนักงานได้ และเมื่อสถานการณ์คลี่คลาย  โครงการจึงได้เริ่มดำเนินการต่อ พร้อมกับพัฒนาเมนูที่หลากหลายมากขึ้น เพื่อความสะดวกในการทำกิจกรรม” นายชูไชย กล่าว

สร้างความเข้าใจพ่อแม่ในสถานประกอบการ เสริมสัมพันธภาพในครอบครัว thaihealth บาคาร่าออนไลน์

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม