ราชบุรีเสวนาสร้างการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษา

| |
อ่าน : 1,702

ที่มาและภาพประกอบ : เว็บไซต์สยามรัฐ

ราชบุรีเสวนาสร้างการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษา thaihealth

ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และ สสส.ร่วมเปิดเวทีเสนอผลงาน และจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายระดับจังหวัดเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนส่งเสริมสุขภาวะของเด็ก ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ณ ห้องประชุม โรงแรมเดอะคาแนล

นายยรรยง เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดเวทีการนำเสนอผลงานและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายระดับจังหวัด ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพื้นที่ราชบุรี ณ ห้องประชุมใหญ่โรงแรมเดอะคาแนล อ.เมือง จ.ราชบุรี โดยมีนางสาวจิราภรณ์ หลายพูลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยหมู นางศันสนีย์ สกุลวรกานต์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยหมู หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

ราชบุรีเสวนาสร้างการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษา thaihealth

ตามที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) ได้สนับสนุนโครงการสร้างเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมสุขภาวะของเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนของโรงเรียนวัดห้วยหมู ( อมรธรรมรัตนราษฎร์บำรุง ) จ.ราชบุรี ซึ่งดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องมีการผลการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

โครงการฯจึงได้กำหนดจัดเวทีนำเสนอผลงานและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายระดับจังหวัดร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงาน โดยมีผู้เสวนาประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การมัธยมศึกษา เขต 8 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี ผู้แทนหัวหน้าโครงการฯ สสส. ผู้ร่วมเสวนา จำนวน 25 คน พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

ราชบุรีเสวนาสร้างการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษา thaihealth

ซึ่งโครงการนี้ยังแสดงให้เห็นว่าการพัฒนาสุขภาวะให้กับเด็กที่มีความจำเป็นพิเศษ ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนร่วมกับการสร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาของเด็กกลุ่มดังกล่าว ดังเช่น พระราชบัญญัติ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 มาตรา 4 ระบุว่า เด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษจะต้องได้รับความช่วยเหลือด้านใดด้านหนึ่ง ให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวัน หรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้อย่างบุคคลทั่วไป
 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • เปิดรับโครงการ หน่วยจัดการระดับจังหวัดสำหรับโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก จังหวัดพิจิตร -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม