ตรวจคัดกรองสุขภาพ พระสงฆ์สามเณร

โดย
| |
อ่าน : 224

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

ตรวจคัดกรองสุขภาพ พระสงฆ์สามเณร thaihealth

แฟ้มภาพ

พระสงฆ์สามเณร มีปัญหาด้านสุขภาพจากโรคต่างๆ จำนวนมาก จึงมีการจัดโครงการตรวจคัดกรองสุขภาพ พร้อมถวายความรู้เรื่องการดูแลรักษาสุขภาพ

ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.นพ.สำเริง แหยงกระโทก ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานพิธีเปิดงานโครงการตรวจคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์-สามเณร ที่เอื้อต่อพระธรรมวินัย ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซา อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยมี พระเดชพระคุณพระเทพสีมาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา พระเถรานุเถระ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ร่วมพิธี มีนายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ และบุคคลสำคัญร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

โดยกิจกรรมภายในงานมีบริการซักประวัติ คัดกรองเบื้องต้น รับการตรวจเลือดและเอกซเรย์ทรวงอก ตรวจรักษาโรค ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ถวายการตรวจตา ตรวจจอประสาทตา ขั้วประสาทตา ต้อหิน ต้อกระจก ถวายแว่นสายตา และแว่นกันแดด ถวายการตรวจทางทันตกรรม ถอนฟัน ขูดหินปูน และมีบริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ร่วมทั้งมีบูธนิทรรศการเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพให้พระสงฆ์-สามเณรได้ศึกษาดูงานด้วย

ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.นพ.สำเริง เปิดเผยว่า ตามที่กรมการแพทย์และโรงพยาบาลสงฆ์ ร่วมกับโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ปวารณาจะดำเนินการ 3 เรื่อง คือ 1.ขอให้โรงพยาบาลทุกแห่งจัดที่นั่งเฉพาะสำหรับพระสงฆ์อาพาธ 2.จัดบริการตรวจรักษาโรคให้เสร็จก่อนเวลาเพล และ 3.หากมีค่าการรักษาพยาบาลเกินสิทธิไม่ต้องเรียกเก็บ โดยขอให้ทำเรื่องเบิกจากกองทุนอุปัฏฐากพระสงฆ์อาพาธ ของโรงพยาบาลสงฆ์ เพื่อให้หน่วยงานด้านสาธารณสุขเห็นความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดโครงการตรวจคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์-สามเณร ที่เอื้อต่อพระธรรมวินัย

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม