คนละไม้ละมือ งดก่อมลภาวะทางอากาศ

| |
อ่าน : 4,949

เรื่องโดย สิธิชัย เหมือนยา Team Content www.thaihealth.or.th

ข้อมูลจาก หนังสือ “ชีวิตติดฝุ่นอันตราย” และ คมชัดลึก

ภาพโดย ชยวี ลิ้มถาวรรักษ์ Team Content  www.thaihealth.or.th และแฟ้มภาพ

คนละไม้ละมืองดก่อมลภาวะทางอากาศ thaihealth

“เราไปสูดโอโซนกัน” เป็นประโยคชวนเชิญคนสนิทที่มักได้ยินเมื่อเริ่มวางแผนจะไปพักผ่อนหย่อนใจในช่วงวันหยุดหรือช่วงฤดูหนาว  ซึ่งสถานที่ที่ทุกคนนึกถึงอันดับต้น ๆ เห็นทีจะเป็นภูเขาปกคลุมด้วยต้นไม้เขียวขจี แต่เดี๋ยวก่อน บางทีคุณภาพอากาศก็ไม่ได้บริสุทธิ์อย่างที่เราคิด เพราะปัญหาเรื่องฝุ่นละอองหรือหมอกควันพิษยังไม่หมดไป

คนละไม้ละมืองดก่อมลภาวะทางอากาศ thaihealth

หมอกควันพิษที่เราพบเกิดจากธรรมชาติ เช่น ไฟป่า และเกิดจากมนุษย์ ได้แก่ การเผาเศษพืชและเศษวัสดุการเกษตร การเผาขยะมูลฝอยจากชุมชน การเผาวัชพืชริมถนน และมลพิษจากอุตสาหกรรม อันก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งพืช สัตว์ รวมถึงมนุษย์เอง ซึ่งสถานการณ์ปีที่ผ่านมาทำให้ทราบว่ามีโอโซนส่งผลต่อคุณภาพอากาศในช่วงฤดูหนาวมาพร้อมกับฝุ่นละอองขนาดเล็ก พบว่าปริมาณโอโซนในระดับพื้นดินสูงเกินมาตรฐานในเขตเมือง เมื่อพิจารณาแล้วโอโซนในระดับพื้นดินที่มนุษย์สร้างขึ้นนั้นเป็นก๊าซพิษ จึงไม่ควรสูดเข้าไป แต่สิ่งที่เราควรช่วยกันรักษาไว้คือโอโซนในชั้นบรรยากาศระดับที่สูง ๆ

คนละไม้ละมืองดก่อมลภาวะทางอากาศ thaihealth

หมอกควันที่เราเห็นในสภาพแวดล้อมคือการรวมกันของเม็ดฝุ่นขนาดเล็กและควันต่าง ๆ ซึ่งจะยิ่งเห็นหมอกควันชัดเมื่ออยู่ในสภาพอากาศแห้งอย่างช่วงปลายฤดูหนาวเข้าสู่ฤดูร้อนดังที่ยังคงเป็นปัญหาของจังหวัดทางภาคเหนืออย่างเชียงใหม่ที่มีพื้นที่เป็นแอ่งกักเก็บหมอกควัน

ปัญหามลภาวะอากาศในปัจจุบันเกิดจากมนุษย์ละเลยที่จะใส่ใจสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก และยิ่งเม็ดฝุ่นในหมอกควันมีขนาดเล็กเท่าไรก็ยิ่งอันตราย ซึ่งเม็ดฝุ่นในหมอกควันที่มีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (ขนาดเล็กกว่า 1,000 เท่าของขนาดเม็ดน้ำตาลทราย) และมีค่าความเข้มข้นสูงเกิน 120 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เป็นอันตรายต่อสุขภาพ นอกจากนี้เม็ดฝุ่นยังปะปนไปด้วยก๊าซพิษและสารไฮโดรคาร์บอนบางชนิดที่เป็นภัยต่อสุขภาพ และหากหายใจเอาหมอกควันพิษเข้าไปนานวันเข้าอาจเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งปอดได้ในที่สุด

คนละไม้ละมืองดก่อมลภาวะทางอากาศ thaihealth

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ตระหนักถึงการแก้ไขมลภาวะทางอากาศ โดย นางสาวดวงพร เฮงบุณยพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) กล่าวว่า มลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นทั่วโลก เป็นข้อบ่งชี้หนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงสภาวะอากาศผิดปกติ  ทาง สสส. ได้ร่วมกันขับเคลื่อนในแนวคิดหลักว่าด้วย “สร้างภูมิ..คุ้มนิเวศ” ซึ่งสอดคล้องกับวาระการขับเคลื่อนของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) ที่บอกว่า Beat Air Pollution “สร้างป่าลดมลพิษ” โดยมีเป้าหมายในการกระตุ้นการรับรู้และเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในชุมชน เพื่อลดมลพิษและสภาวะสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงระดับพื้นที่ จึงมีการกระตุ้นให้เพิ่มปริมาณต้นไม้ เพื่อช่วยจับฝุ่น ช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ ขณะเดียวกันการปลูกต้นไม้เท่ากับเพิ่มความมั่นคงทางอาหาร เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพได้ด้วย

เนื่องในวันโอโซนโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 16 กันยายน  สสส. มีแนวทางแก้ปัญหาฝุ่นละอองหรือหมอกควันพิษ ซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวและสามารถปฏิบัติได้ดังนี้

1. รถยนต์

-ใช้น้ำมันไร้สารตะกั่วสำหรับรถเครื่องยนต์เบนซินหรือน้ำมันดีเซลกลั่นอุณหภูมิต่ำสำหรับรถเครื่องยนต์ดีเซล

- เปลี่ยนน้ำมันเครื่องตามกำหนดเวลา

- ติดตั้งอุปกรณ์กรองไอเสีย

- เปลี่ยนมาใช้ระบบการขนส่งที่มีมลพิษน้อยและหันมาเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชนเพื่อลดการแพร่ควันท่อไอเสียรถยนต์

2. เศษพืชและวัสดุการเกษตร

- ลดการเผา แต่ควรนำไปทำปุ๋ยหมักชีวภาพ นอกจากพืชผักปลอดภัย ดินก็จะไม่ถูกทำลาย

- ปรับเปลี่ยนระบบการปลูกพืชจากพืชเชิงเดี่ยวไปสู่ระบบการปลูกสร้างสวนป่าแบบผสมผสาน ซึ่งเป็นรูปแบบการเกษตรสำคัญที่สามารถลดการเผาไปได้จำนวนมาก

คนละไม้ละมืองดก่อมลภาวะทางอากาศ thaihealth

3. สร้างพื้นที่สีเขียว

- ปลูกต้นไม้รอบบ้านเพื่อช่วยกรองฝุ่นและดูดมลพิษ

- เลิกสูบบุหรี่

- หมั่นทำความสะอาดพื้นที่อยู่อาศัย

4. ขยะหรือวัสดุเหลือใช้

- ลดการเผาทำลาย เปลี่ยนเป็นรวบรวมวัสดุเหลือใช้ไปขายเพื่อสร้างรายได้

- ลดและเลิกการใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ที่มีสารประกอบของสารที่ทำให้เกิดภาวะเรือนกระจก เช่น สารคลอโรฟลูออโรคาร์บอน(CFC) และสารไฮโดรฟลูโอคาร์บอน (HCFC)

แนวทางการปฏิบัติข้างต้นทำได้โดยเริ่มต้นที่ตัวเรา สสส. ขอชวนทุกคนร่วมตระหนักและร่วมกันแก้ไขปัญหามลภาวะทางอากาศ ทำให้สังคมไทยมีคุณภาพอากาศที่ดี เพราะคุณภาพอากาศที่ดีย่อมส่งผลต่อการมีสุขภาวะทางกายและจิตที่ดีด้วยเช่นกัน สูตรบาคาร่า

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • ประกาศรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายโครงการ ประจำปี 2564 -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม