สสส.จับมือ สรพ.เร่งสร้างระบบสุขภาพตัวอย่าง

โดย
| |
อ่าน : 2,687

อีก 10 ปีเป็นตัวอย่างชาวโลก

 

          เปิดโครงการการสร้างเสริมสุขภาพโดยโรงพยาบาลด้วยกระบวนการรับรองคุณภาพ เน้นสร้างโรงพยาบาลคุณภาพ ปรับเปลี่ยนทัศนคติ พัฒนาระบบบริการสุขภาพ เผยอีก 10 ปีจะเป็นตัวอย่างแก่ชาวโลก

 

          รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ประธานคณะกรรมการบริหารแผน 6 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. กล่าวว่า โรงพยาบาลเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนทุกเพศวัย ซึ่งต่างก็ต้องการบริการสุขภาพที่ดีมีมาตรฐาน ยิ่งในปัจจุบันประชาชนมีความคาดหวังสูงในการรับบริการ เห็นได้จากเรื่องร้องเรียนที่เกิดขึ้นมากมายและมีแนวโน้มมากขึ้นในอนาคต จึงจำเป็นที่โรงพยาบาลจะต้องพัฒนา และเมื่อได้รับการรับรองคุณภาพแล้วก็ต้องรักษามาตรฐานไว้ให้ยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับโครงการที่ สรพ. กำลังดำเนินการอยู่

 

          แต่ความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลที่ยั่งยืน ไม่ได้อยู่ที่บุคลากรในโรงพยาบาลเท่านั้น ต้องสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน นำเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เหมาะสมมาใช้ด้วยดวงสมร บุญผดุง  ผู้จัดการโครงการฯ กล่าวว่า ตั้งแต่ปี 2547-2550 สรพ. ร่วมกับ สสส. ดำเนินโครงการ การสร้างเสริมสุขภาพโดยโรงพยาบาลด้วยกระบวนการรับรองคุณภาพ”(เอชเอ) ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในโรงพยาบาลรัฐและเอกชน ได้ปรับเปลี่ยนแนวคิดทัศนคติในการรักษา เปิดโอกาสให้ผู้ป่วย ครอบครัว ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงพยาบาลตามความเหมาะสม ดังนั้นเพื่อต่อยอด สรพ.จึงทำโครงการ การสร้างเสริมสุขภาพผ่านกระบวนการคุณภาพเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน”(เอสเอชเอ) โดยมีโรงพยาบาล 60 แห่งเข้าร่วมโครงการ

 

          นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล ผู้อำนวยการ สรพ. กล่าวว่า ที่ผ่านมาในการรับรองคุณภาพหรือ เอชเอ นั้น สรพ.เป็นผู้กำหนดมาตรฐานแล้วไปประเมินโรงพยาบาล ส่วนเอสเอชเอ สรพ.เพียงจุดประกาย แนะนำและเปิดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความสำเร็จต่างๆ โดยเน้นให้โรงพยาบาลค้นหาศักยภาพภายในของตนเอง เน้นมิติทางจิตวิญญาณและจิตตปัญญา พัฒนาทั้งบริการสุขภาพและสร้างเสริมสุขภาพควบคู่กัน ใช้กระบวนการชื่นชมผ่านเรื่องเล่าจากงาน เชื่อมั่นในความสามารถของชุมชน และเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมาร่วมวางแผนที่ผ่านมาเราไล่กวดประเทศที่พัฒนาแล้วตลอด แต่สิ่งที่ยังไม่เห็นในต่างประเทศคือมิติเรื่องจิตวิญญาณที่ถูกนำมาใช้ เราคาดหวังว่าจะสามารถใช้ศักยภาพและความเป็นไทยในการสร้างระบบบริการสุขภาพที่ควบคู่ขนานกันไปทั้ง ha และ sha คือระบบคุณภาพที่มีการประเมินรับรองและระบบที่โรงพยาบาลมีอิสระในการสร้างสรรค์มิติทางจิตวิญญาณ คาดหวังว่าในอีก 10 ปีข้างหน้า ประเทศไทยจะเป็นตัวอย่างของระบบบริการสุขภาพให้แก่ชาวโลก

 

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

 

 

 

update: 12-11-52

อัพเดทเนื้อหาโดย: อัญณิกา กฤษสมัย

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม