เครือข่ายประชาชน ร่วมหนุนดูแลต่างด้าวทำงานบ้าน

| |
อ่าน : 1,513

ที่มา : มติชน

เครือข่ายประชาชน ร่วมหนุนดูแลต่างด้าวทำงานบ้าน thaihealth

แฟ้มภาพ

เปิดเวทีเสวนาเชิงนโยบาย (Policy dialogue) เพื่อสุขภาวะของแรงงานข้ามชาติที่ยังมิได้รับการคุ้มครองในกลุ่มคนทำงานบ้าน และคนทำงานภาคเกษตร

นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดเวทีเสวนาเชิงนโยบาย (Policy dialogue) การพัฒนาและขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบาย เพื่อสุขภาวะของแรงงานข้ามชาติที่ยังมิได้รับการคุ้มครองในกลุ่มคนทำงานบ้าน และคนทำงานภาคเกษตร จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) ภายใต้การสนับสนุนโครงการจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

โดยมี นายมนัส โกศล ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายอนันต์ บวรเนาวรักษ์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) คณะกรรมการกำกับทิศทางแรงงาน สสส. กลุ่มแรงงานข้ามชาติที่ทำงานบ้าน กลุ่มแรงงานข้ามชาติที่ทำงานในภาคการเกษตร กลุ่มแรงงานนอกระบบ ตลอดจนองค์กรภาคแรงงานและภาคประชาสังคมที่ทำงานด้านแรงงาน จำนวน 77 คน เข้าร่วม ที่กระทรวงแรงงาน

นายสุทธิกล่าวว่า เวทีเสวนาเชิงนโยบายในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายสำหรับแรงงานข้ามชาติที่ยังมิได้ถูกครอบคลุมในกฎหมายเกี่ยวกับการจ้างงาน ให้ได้รับความคุ้มครองในการจ้างงานและเข้าถึงการให้บริการสุขภาพอย่างเป็นธรรม และเพื่อให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขนโยบายที่เกี่ยวข้อง ผ่านกลไกความร่วมมือทั้งในส่วนของหน่วยงานภาครัฐ นายจ้าง ลูกจ้าง และองค์กรภาคประชาสังคมด้านแรงงาน

"กระทรวงแรงงานมีความมุ่งมั่นที่จะดูแลและคุ้มครองแรงงานทุกคนที่มาทำงาน ดังนั้น หากมีแนวทางการปรับปรุงแก้ไขนโยบายที่เกี่ยวข้อง ผ่านการมีกลไกความร่วมมือทั้งในส่วนของหน่วยงานภาครัฐ นายจ้าง ลูกจ้าง และองค์กรภาคประชาสังคม ต่อการคุ้มครองกลุ่มแรงงานข้ามชาติที่ทำงานบ้านและกลุ่มแรงงานข้ามชาติที่ทำงานภาคเกษตร รวมถึงกลุ่มอื่นๆ ก็พร้อมรับข้อเสนอและร่วมทำงานกับกลุ่มต่างๆ ในอนาคตต่อไป" ปลัดกระทรวงแรงงานกล่าว

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์ -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • ประกาศรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายโครงการ ประจำปี 2564 -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม