เครือข่ายประชาชน ร่วมหนุนดูแลต่างด้าวทำงานบ้าน

| |
อ่าน : 833

ที่มา : มติชน

เครือข่ายประชาชน ร่วมหนุนดูแลต่างด้าวทำงานบ้าน thaihealth

แฟ้มภาพ

เปิดเวทีเสวนาเชิงนโยบาย (Policy dialogue) เพื่อสุขภาวะของแรงงานข้ามชาติที่ยังมิได้รับการคุ้มครองในกลุ่มคนทำงานบ้าน และคนทำงานภาคเกษตร

นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดเวทีเสวนาเชิงนโยบาย (Policy dialogue) การพัฒนาและขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบาย เพื่อสุขภาวะของแรงงานข้ามชาติที่ยังมิได้รับการคุ้มครองในกลุ่มคนทำงานบ้าน และคนทำงานภาคเกษตร จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) ภายใต้การสนับสนุนโครงการจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

โดยมี นายมนัส โกศล ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายอนันต์ บวรเนาวรักษ์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) คณะกรรมการกำกับทิศทางแรงงาน สสส. กลุ่มแรงงานข้ามชาติที่ทำงานบ้าน กลุ่มแรงงานข้ามชาติที่ทำงานในภาคการเกษตร กลุ่มแรงงานนอกระบบ ตลอดจนองค์กรภาคแรงงานและภาคประชาสังคมที่ทำงานด้านแรงงาน จำนวน 77 คน เข้าร่วม ที่กระทรวงแรงงาน

นายสุทธิกล่าวว่า เวทีเสวนาเชิงนโยบายในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายสำหรับแรงงานข้ามชาติที่ยังมิได้ถูกครอบคลุมในกฎหมายเกี่ยวกับการจ้างงาน ให้ได้รับความคุ้มครองในการจ้างงานและเข้าถึงการให้บริการสุขภาพอย่างเป็นธรรม และเพื่อให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขนโยบายที่เกี่ยวข้อง ผ่านกลไกความร่วมมือทั้งในส่วนของหน่วยงานภาครัฐ นายจ้าง ลูกจ้าง และองค์กรภาคประชาสังคมด้านแรงงาน

"กระทรวงแรงงานมีความมุ่งมั่นที่จะดูแลและคุ้มครองแรงงานทุกคนที่มาทำงาน ดังนั้น หากมีแนวทางการปรับปรุงแก้ไขนโยบายที่เกี่ยวข้อง ผ่านการมีกลไกความร่วมมือทั้งในส่วนของหน่วยงานภาครัฐ นายจ้าง ลูกจ้าง และองค์กรภาคประชาสังคม ต่อการคุ้มครองกลุ่มแรงงานข้ามชาติที่ทำงานบ้านและกลุ่มแรงงานข้ามชาติที่ทำงานภาคเกษตร รวมถึงกลุ่มอื่นๆ ก็พร้อมรับข้อเสนอและร่วมทำงานกับกลุ่มต่างๆ ในอนาคตต่อไป" ปลัดกระทรวงแรงงานกล่าว

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม