ระยะห่างที่ปลอดภัย จากรถคันหน้า

โดย
| |
อ่าน : 472

ที่มา : หนังสือเรื่องอย่าเสี่ยงกับความเร็ว

ระยะห่างที่ปลอดภัย จากรถคันหน้า thaihealth

แฟ้มภาพ

รู้หรือไม่ สาเหตุอันดับแรกของการเกิดอุบัติเหตุ บนท้องถนนในประเทศไทยคือ ขับรถเร็วเกินอัตราที่กำหนด อันดับสองคือ ตัดหน้ากระชั้นชิด และอันดับสามคือ ตามกระชั้นชิด โดยมีหลักการขับขี่เพื่อความปลอดภัย ดังนี้

1. เว้นระยะเวลาห่างจากคันหน้าอย่างน้อย 2 วินาที ในสภาพถนนปกติ และอย่างน้อย 4 วินาทีในสภาพถนนเปียก

2. หากขับรถขนาดใหญ่ในอุโมงค์ ควรเว้นระยะห่างจากคันหน้าอย่างน้อย 4 วินาที

3. หากจำเป็นต้องหยุดรถในอุโมงค์ ต้องจอดห่างจากคันหน้าอย่างน้อย 5 เมตร

4. หากเป็นเวลากลางคืน ควรสามารถหยุดรถได้ในระยะที่ไฟหน้ารถส่องถึง

Tips

กฎความปลอดภัยคือ อย่าอยู่ใกล้ค้นหน้ากว่าระยะหยุดปลอดภัยของเรา

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม