หนุนวัดเป็นศูนย์กลาง สุขภาวะชุมชน

โดย
| |
อ่าน : 1,105

ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

หนุนวัดเป็นศูนย์กลาง สุขภาวะชุมชน thaihealth

แฟ้มภาพ

วัดใกล้ชิดต่อวิถีชีวิตของคนไทย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงร่วมขับเคลื่อนโครงการวัดประชารัฐสร้างสุข พัฒนาวัดตามหลักบวร มุ่งเน้นการให้วัดเป็นศูนย์กลาง สร้างสังคมสุขภาวะให้แก่ชุมชน

ที่วัดแช่มอุทิศ อ.เมือง จ.สงขลา นายอาวุธ มหาสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการวัดประชารัฐสร้างสุข พัฒนาวัดตามแนวทาง 5 ส ด้วยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน หรือตามหลักบวร (บ้าน วัด โรงเรียน) โดยเทศบาลเมืองเขารูปช้าง กองการศึกษาร่วมกับวัดแช่มอุทิศโดยพระครูสมุห์ศุภชัย สุภธมฺโม เจ้าอาวาสวัดแช่มอุทิศ จัดโครงการดังกล่าวขึ้น

สำหรับโครงการวัดประชารัฐสร้างสุข พัฒนาวัดตามแนวทาง 5 ส เป็นโครงการภายใต้แผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ด้านสาธารณูปการเป็นแนวคิดของมหาเถรสมาคม, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น, กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พ.ศ.) และสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

โดยมีเป้าหมายเพื่อให้วัดมีการพัฒนาทางด้านกายภาพ มีสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเสริมสร้างสุขภาวะ เป็นสถานที่สงบร่มเย็น เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ชุมชนช่วยให้ชุมชนเข้มแข็ง เป็นศูนย์กลางและศูนย์รวมจิตใจของทุกคนในชุมชน นำไปสู่สังคมที่ดี

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม