นครศรีธรรมราชมอบรางวัลร้อยครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปี 2562

| |
อ่าน : 863

ที่มาและภาพประกอบ : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

นครศรีธรรมราชมอบรางวัลร้อยครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปี 2562 thaihealth

จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และภาคีเครือข่าย มอบเกียติบัตรแก่สถานศึกษา พร้อมเชิดชูเกียรติร้อยครูดีไม่มีอบายมุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2562

นายสมพงษ์ มากมณี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  เป็นประธานมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติร้อยครูดีไม่มีอบายมุขจังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยมีนายสมบูรณ์  เรืองแก้ว  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  12  คณะทำงานจัดพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติฯ  ผู้บริหารสถานศึกษา  และครู-อาจารย์  เข้าร่วมพิธีพร้อมเพรียงกัน

สำหรับการมอบรางวัลร้อยครูดีไม่มีอบายมุขจังหวัดนครศรีธรรมราช  เป็นความร่วมมือระหว่าง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  12  ศูนย์ควบคุมปัจจัยเสี่ยงจังหวัดนครศรีธรรมราช  และหน่วยงานภาคีเครือข่าย  ภายใต้โครงการสถานศึกษาควบคุมปัจจัยเสี่ยง  (เหล้า บุหรี่ ยาเสพติด)  ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช  ได้ดำเนินการตั้งแต่  2558  -  2562  เพื่อจัดกิจกรรมปกป้องเด็กและเยาวชน  สร้างพื้นที่ปลอดภัย  ควบคุมการเข้าถึงปัจจัยเสี่ยง  จากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  บุหรี่  ยาเสพติด  ทั้งในสถานศึกษา  และรอบสถานศึกษา

โดยได้คัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาควบคุมปัจจัยเสี่ยง  และร้อยครูดีไม่มีอบายมุขจังหวัดนครศรีธรรมราช  ประจำปี  2562  ขึ้น  เพื่อยกย่อง  เชิดชูเกียรติ สถานศึกษา  และครูให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์  เพื่อนร่วมวิชาชีพ  ชุมชนและสังคม  และสอดคล้องกับการขับเคลื่อนนโยบายจังหวัดนครศรีธรรมราช "นครศรีธรรมราช  นครแห่งอารยธรรม"  มุ่งมั่น  สร้างสรรค์  ร่วมพัฒนา 

ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินการจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  (สสส.)  ซึ่งทางคณะกรรมการคัดเลือกร้อยครูดีไม่มีอบายมุขจังหวัดนครศรีธรรมราช  ประจำปี  2562  ได้พิจารณามอบรางวัล  โล่สถานศึกษาต้นแบบการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาควบคุมปัจจัยเสี่ยง  จำนวน  5  แห่ง  และรางวัลเกียรติบัตรร้อยครูดีไม่มีอบายมุขจังหวัดนครศรีธรรมราช  จำนวน  100 คน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 

ดวง  say

ต้องการแจ้งเบาะแส คลีนิคเถื่อ หมอเถื่อนค่ะ แจ้งทางไหนได้บ้างค่ะ

Post : 08 ก.ย. 2563 08:40:02

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม