ตั้งอาสาบริบาลดูแลผู้ป่วยติดเตียง

| |
อ่าน : 2,019

ที่มา : เดลินิวส์

ตั้งอาสาบริบาลดูแลผู้ป่วยติดเตียง thaihealth

แฟ้มภาพ

บอร์ดผู้สูงอายุตั้ง “อาสาสมัครบริบาลผู้สูงอายุ” ดูแลผู้ป่วยติดเตียง ให้ค่าตอบแทนเดือนละ 5,000 บาท พร้อมชงครม.เคาะแผนปฏิบัติการดูแลผู้สูงอายุ

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2563 ที่กระทรวงพาณิชย์  ทั้งนี้ นายจุรินทร์ เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า ที่ประชุมให้ความเห็นชอบเรื่องการจัดให้มีอาสาสมัครบริบาลผู้สูงอายุที่เข้าข่ายติดบ้าน ติดเตียง โดยจะกำหนดให้มีอาสาสมัครดังกล่าวหน่วยการปกครองท้องถิ่นละประมาณ 2 คน เฉลี่ยรวมแล้วมีประมาณ 15,000 คน และจัดให้มีค่าตอบแทนเดือนละ 5,000 บาท 

โดยเกณฑ์ในการกำหนดจำนวนอาสาสมัครดังกล่าวจะมีเงื่อนไขสำหรับแต่ละหน่วยการปกครองท้องถิ่น คือ ถ้ามีผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง 2-3 คน กำหนดให้มีอาสาสมัครฯได้ 1 คน แต่ถ้ามีผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง 4-8 คน กำหนดให้มีอาสาสมัครฯ ได้ 2 คน  และถ้ามีผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง มากกว่า 8 คนขึ้นไป สามารถมีอาสาสมัครฯได้เกินกว่า 2 คน 

สำหรับคุณสมบัติของอาสาสมัครบริบาลผู้สูงอายุนั้น จะต้องผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องในการดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งจะเป็นหลักสูตรที่กำหนดไว้เป็นการเฉพาะ หรือหลักสูตรของกรมอนามัยก็ได้ โดยจะต้องผ่านการอบรมไม่น้อยกว่า 70 ชั่วโมง และการปฏิบัติหน้าที่นั้นจะต้องปฏิบัติหน้าที่แบบเต็มเวลา ไม่ใช่แบบพาร์ทไทม์ ซึ่งหน่วยงานที่จะรับไปปฏิบัติต่อคือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย

นายจุรินทร์ กล่าวอีกว่า  นอกจากนี้ที่ประชุมเห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านผู้สูงอายุระยะที่ 2 ซึ่งถูกนำไปปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง หรือแผนแม่บทสำหรับการดูแลผู้สูงอายุหรือด้านผู้สูงอายุ คือหลังจากที่มีแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ทำให้เปลี่ยนชื่อมาเป็นแผนปฏิบัติการสำหรับการดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งแผนนี้มีอายุ 10 ปี (พ.ศ.2545-2565) โดยขณะนี้แผนปฏิบัติการด้านผู้สูงอายุระยะที่ 2 นี้ ได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) แล้ว และเมื่อที่ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติให้ความเห็นชอบแล้ว จากนี้จะถูกนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไป

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์ -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • ประกาศรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายโครงการ ประจำปี 2564 -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม