ตั้งอาสาบริบาลดูแลผู้ป่วยติดเตียง

| |
อ่าน : 1,543

ที่มา : เดลินิวส์

ตั้งอาสาบริบาลดูแลผู้ป่วยติดเตียง thaihealth

แฟ้มภาพ

บอร์ดผู้สูงอายุตั้ง “อาสาสมัครบริบาลผู้สูงอายุ” ดูแลผู้ป่วยติดเตียง ให้ค่าตอบแทนเดือนละ 5,000 บาท พร้อมชงครม.เคาะแผนปฏิบัติการดูแลผู้สูงอายุ

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2563 ที่กระทรวงพาณิชย์  ทั้งนี้ นายจุรินทร์ เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า ที่ประชุมให้ความเห็นชอบเรื่องการจัดให้มีอาสาสมัครบริบาลผู้สูงอายุที่เข้าข่ายติดบ้าน ติดเตียง โดยจะกำหนดให้มีอาสาสมัครดังกล่าวหน่วยการปกครองท้องถิ่นละประมาณ 2 คน เฉลี่ยรวมแล้วมีประมาณ 15,000 คน และจัดให้มีค่าตอบแทนเดือนละ 5,000 บาท 

โดยเกณฑ์ในการกำหนดจำนวนอาสาสมัครดังกล่าวจะมีเงื่อนไขสำหรับแต่ละหน่วยการปกครองท้องถิ่น คือ ถ้ามีผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง 2-3 คน กำหนดให้มีอาสาสมัครฯได้ 1 คน แต่ถ้ามีผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง 4-8 คน กำหนดให้มีอาสาสมัครฯ ได้ 2 คน  และถ้ามีผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง มากกว่า 8 คนขึ้นไป สามารถมีอาสาสมัครฯได้เกินกว่า 2 คน 

สำหรับคุณสมบัติของอาสาสมัครบริบาลผู้สูงอายุนั้น จะต้องผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องในการดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งจะเป็นหลักสูตรที่กำหนดไว้เป็นการเฉพาะ หรือหลักสูตรของกรมอนามัยก็ได้ โดยจะต้องผ่านการอบรมไม่น้อยกว่า 70 ชั่วโมง และการปฏิบัติหน้าที่นั้นจะต้องปฏิบัติหน้าที่แบบเต็มเวลา ไม่ใช่แบบพาร์ทไทม์ ซึ่งหน่วยงานที่จะรับไปปฏิบัติต่อคือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย

นายจุรินทร์ กล่าวอีกว่า  นอกจากนี้ที่ประชุมเห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านผู้สูงอายุระยะที่ 2 ซึ่งถูกนำไปปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง หรือแผนแม่บทสำหรับการดูแลผู้สูงอายุหรือด้านผู้สูงอายุ คือหลังจากที่มีแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ทำให้เปลี่ยนชื่อมาเป็นแผนปฏิบัติการสำหรับการดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งแผนนี้มีอายุ 10 ปี (พ.ศ.2545-2565) โดยขณะนี้แผนปฏิบัติการด้านผู้สูงอายุระยะที่ 2 นี้ ได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) แล้ว และเมื่อที่ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติให้ความเห็นชอบแล้ว จากนี้จะถูกนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไป

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

มสธ  องค์การแพธ  สสส. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สร้างสุข สุขภาวะ thaihealth สื่อ รายการโทรทัศน์ media for change การเปลี่ยนแปลงสังคม ร่วมสร้างประเทศไทย  เชื้อร้าย-เชื้อโรค  โภชนาการเหมาะสม  เกษตรพันธสัญญา  เครือข่าย TBAN และแผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth ผู้จัดการ จิตปัญญา สูตรคูณสุข โครงการการสร้างสังคมผู้บริโภคสีเขียว กรีนแฟร์  ทำบุญตักบาตร  อีโก้รันนิ่ง  ปฏิญาณตนงดเหล้า  เด็กในวัยเรียน  ปลานิล  บุหรี่กับเด็ก  ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่  7 วันอันตราย  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth เจ้าหน้าที่ประสานงาน แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ artculture4health รับสมัครงาน ติดต่อประสานงาน  แพ็คเกจวัคซีนสุขภาพ  โรงเรียนวัดสวนส้ม  มะนาวไม่รู้โห่  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม