อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ขับเคลื่อนโครงการคุณธรรม "ตำบลต้นแบบชมรมคนงดเหล้าเข้าพรรษา"

| |
อ่าน : 1,838

ที่มาและภาพประกอบ : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ขับเคลื่อนโครงการคุณธรรม

อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ขับเคลื่อนอำเภอคุณธรรมขยายผลในระดับตำบลที่ตำบลผาน้อย เป็น "ตำบลต้นแบบชมรมคนงดเหล้าเข้าพรรษา" 

นายประยูร อรัญรุท นายอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย เป็นประธานการขับเคลื่อนองค์กรชุมชนอำเภอคุณธรรมในระดับตำบล ณ ตำบลผาน้อย จำนวน 19 หมู่บ้าน โดยมีภาคีเครือข่ายองค์กรงดเหล้าเข้าพรรษา สสส.องค์การบริหารส่วนตำบลผาน้อย กำนันและผู้ใหญ่บ้าน พร้อมด้วยพี่น้องประชาชนตำบลผาน้อย จำนวน 200 คน และคณะพระสงฆ์วัดป่าสัมมานุสรณ์

จัดกิจกรรมการดำเนินการสวดมนต์หน้าบ้าน การทำบุญตักบาตรตามถนนของหมู่บ้าน การรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา โดยการเดิน-วิ่งประชาสัมพันธ์ในการงดเหล้าเข้าพรรษาการจัดตั้งชมรมคนงดเหล้าเข้าพรรษา โดยกำหนดตำบลผาน้อยอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยเป็น "ตำบลต้นแบบชมรมคนงดเหล้าเข้าพรรษา"

การถอดบทเรียนการดำเนินการการงดเหล้าเข้าพรรษา หมู่บ้านรักษาศีลห้า ซึ่งจากการถอดบทเรียนในช่วงเข้าพรรษาปีที่ผ่าน พบว่า 1.อุบัติเหตุทางถนนลดลงคิดเป็นร้อยละ 252. ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนที่ไม่จำเป็นลดลงเฉลี่ยรายละ 1,284 บาท โดยรวมทั้งประเทศประหยัดได้เป็นจำนวน 8,251 ล้านบาท 3.ปัญหาอาชญากรรมลดลง 4.ส่วนใหญ่ระบุว่าทำให้สุขภาพร่างกายดีขึ้น

ข้อค้นพบที่สำคัญคือ 1.ผู้ปฏิญาณตนบวชใจส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่นานๆครั้งดื่ม 2.ผู้ปฏิญาณตนบวชใจส่วนใหญ่จะงดเหล้าเฉพาะช่วงเข้าพรรษา 3 เดือน 3.แรงจูงใจในการงดเหล้าเข้าพรรษาพบว่าส่วนใหญ่เพื่อสุขภาพตนเองเพื่อลูกและครอบครัว 4.ค่าใช้จ่ายที่ใช้ประหยัดได้ในช่วงงดเหล้าเข้าพรรษา 5.ผลดีต่อร่างกายและสุขภาพของผู้ปฏิญาณตนบวชใจหากหยุดดื่ม

สำหรับการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กรชุมชนหมู่บ้านตำบลอำเภอคุณธรรมโดยการใช้ชุมชนเป็นฐานประชาชนเป็นศูนย์กลางการมีส่วนร่วมของเครือข่ายต่างๆในรูปแบบ"บวร"และเป็นการดำเนินการตามนโยบายของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยในเรื่อง "แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง"

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม