(ร่าง) กำหนดการ พิธีลงนามความร่วมมือพัฒนาศักยภาพนักสื่อสาร Convergence

โดย
| |
อ่าน : 331
(ร่าง) กำหนดการ
พิธีลงนามความร่วมมือพัฒนาศักยภาพนักสื่อสาร Convergence
วันที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 13.00 - 16.00 น.
ณ ห้องประชุม 103 อาคาร QS2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 
13.00 - 14.00 น.     ผู้เข้าร่วมงานลงทะเบียน
14.00 - 14.20 น.     ประธานในพิธีเดินทางมาถึง
ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานในพิธีเยี่ยมชมบูธภาคีสุขภาวะของดีชุมชน จังหวัดชลบุรี
14.30 - 14.40 น.     พิธีกร : นางสาวกัญญ์ณาณัฏฐ์ ภาธรสืบนุกูล ผู้ประกาศข่าว NBT
กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน ชี้แจงรายละเอียดความเป็นมาของงาน MOU และเชิญรับวิดีทัศน์ ตะวันออกดีจัง สื่อกลางเชื่อมร้อยภาคีสุขภาวะ
14.40 - 14.45 น.     กล่าวรายงาน โดย นางสาวมลฤดี โพธิ์อินทร์ 
ที่ปรึกษาศูนย์สื่อสร้างสรรค์ ตะวันออกดีจัง
14.45 - 14.55 น.     นายประชา เตรัตน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
กล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน และให้ข้อมูลด้านนโยบาย
14.55 - 15.05 น.     ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ 
ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
กล่าวถึงภารกิจ โชว์ แชร์ เชื่อม เชื่อมร้อยภาคีเครือข่ายสุขภาวะในระดับภูมิภาค
15.05 - 15.15 น.     พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) พัฒนาศักยภาพนักสื่อสาร Convergence
15.15 - 15.25 น.     พิธีกรเชิญ ดร.สาธิต ปิตุเตชะ กล่าวปาฐกถา นักสื่อสาร Convergence 
ขับเคลื่อนสังคมสุขภาวะส่งเสริมทักษะชีวิตวิถีใหม่ และกล่าวปิดงาน
15.25 - 15.30 น.     ถ่ายภาพร่วมกัน
15.30 - 16.00 น.     ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม