อบรมเฝ้าระวัง ปัญหาฆ่าตัวตาย

โดย
| |
อ่าน : 770

ที่มา : เว็บไซต์สยามรัฐ

อบรมเฝ้าระวัง ปัญหาฆ่าตัวตาย thaihealth

แฟ้มภาพ

มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย ในสถานการณ์โควิด-19 ทุกฝ่ายควรมีส่วนร่วมเฝ้าระวังป้องกัน โดยทางสาธารณสุข จังหวัดยโสธร ได้จัดอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้แก่เจ้าหน้าที่และกลุ่มเยาวชน พร้อมสอนการใช้อุปกรณ์ช่วยชีวิตแบบฉุกเฉิน

ที่ห้องประชุมผู้สูงอายุ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร นายประกาศิต โอวาทกานนท์ รองนายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย สร้างพลังป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายในสถานการณ์โควิด-19 โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา เข้ารับการอบรมเป็นเครือข่ายร่วมใจสร้างพลังป้องกัน และแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย พร้อมเรียนรู้การช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น

นายประกาศิต กล่าวว่า สำหรับการจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร เครือข่ายสาธารณสุข จังหวัดยโสธร และพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย ด้วยการมีส่วนร่วมที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ โดยนำเด็กและเยาวชนในพื้นที่ เข้ารับการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย สร้างพลังป้องกัน และแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายในสถานการณ์โควิด-19

โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยโสธร โรงพยาบาลยโสธรและกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มงานสุขภาพจิตและงานการแพทย์ฉุกเฉิน สำนักงานสาสุข จังหวัดยโสธร รวมทั้งวิทยากร CPR จากทุกอำเภอ สำหรับการประชุมและอบรมในครั้งนี้ มีการบรรยายให้ความรู้เรื่องการป้องกันโควิด-19 ในโรงเรียนและความรู้เรื่องโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ การประเมินสุขภาพจิต ออนไลน์  Application mental Health Check In การบรรยายและฝึกปฏิบัติเรื่องการดูแลให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น ด้วยหลักการปฐมพยาบาลทางใจในสถานการณ์โควิด 19

สำหรับ อสร.และผู้เกี่ยวข้องที่ให้การช่วยเหลือ การบรรยายให้ความรู้เรื่องการค้นหาวัยรุ่นที่มีอาการซึมเศร้าด้วย 9 คำถาม การบรรยายหัวข้อเรื่องปัญหาวัยรุ่นกับการกระทำความผิด และกิจกรรมก้าวท้าใจ วัยรุ่นไทย ใส่ใจสุขภาพ พร้อมทั้งการบรรยายความรู้เรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน CPR พร้อมฝึกปฏิบัติ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ -
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม