ขับเคลื่อนอำเภอคุณธรรม งดเหล้าเข้าพรรษา

โดย
| |
อ่าน : 1,745

ที่มา : เว็บไซต์สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

ขับเคลื่อนอำเภอคุณธรรม งดเหล้าเข้าพรรษา thaihealth

แฟ้มภาพ

การรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กร ชุมชน หมู่บ้าน ตำบล อำเภอคุณธรรม เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงผลเสียของการดื่มเหล้า โดยที่ ต.ผาน้อย อ.วังสะพุง จ.เลย ได้ดำเนินการรณรงค์ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ  

นายประยูร อรัญรุท นายอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย เป็นประธานการขับเคลื่อนองค์กร ชุมชน อำเภอ คุณธรรมในระดับตำบล ณ ตำบลผาน้อย จำนวน 19 หมู่บ้าน โดยมีภาคีเครือข่ายองค์กรงดเหล้าเข้าพรรษา สสส. องค์การบริหารส่วนตำบลผาน้อย กำนันและผู้ใหญ่บ้าน พร้อมด้วยประชาชนตำบลผาน้อย จำนวน 200 คนและคณะพระสงฆ์วัดป่าสัมมานุสรณ์ โดยได้จัดกิจกรรมการดำเนินการสวดมนต์หน้าบ้าน การทำบุญตักบาตรตามถนนของหมู่บ้าน การรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา โดยการเดิน-วิ่งประชาสัมพันธ์ในการงดเหล้าเข้าพรรษา การจัดตั้งชมรมคนงดเหล้าเข้าพรรษา โดยกำหนดตำบลผาน้อย อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลยเป็น “ตำบลต้นแบบชมรมคนงดเหล้าเข้าพรรษา”

การถอดบทเรียนการดำเนินการการงดเหล้าเข้าพรรษา หมู่บ้านรักษาศีลห้า ซึ่งจากการถอดบทเรียนในช่วงเข้าพรรษาปีที่ผ่านพบว่า 1.อุบัติเหตุทางถนนลดลง คิดเป็นร้อยละ 25 2.ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนที่ไม่จำเป็นลดลง เฉลี่ยรายละ 1,284 บาท โดยรวมทั้งประเทศประหยัดได้เป็นจำนวน  8,251 ล้านบาท 3.ปัญหาอาชญากรรมลดลง 4.ส่วนใหญ่ระบุว่าทำให้สุขภาพร่างกายดีขึ้น ข้อค้นพบที่สำคัญคือ 1.ผู้ปฏิญาณตนบวชใจส่วนใหญ่ เป็นกลุ่มที่นานๆ ครั้งดื่ม 2.ผู้ปฏิญาณตนบวชใจ ส่วนใหญ่จะงดเหล้าเฉพาะช่วงเข้าพรรษา 3 เดือน

3.แรงจูงใจในการงดเหล้าเข้าพรรษาพบว่า ส่วนใหญ่เพื่อสุขภาพตนเอง เพื่อลูก และครอบครัว 4.ค่าใช้จ่ายที่ใช้ประหยัดได้ในช่วงงดเหล้าเข้าพรรษา 5.ผลดีต่อร่างกายและสุขภาพของผู้ปฏิญาณตน บวชใจหากหยุดดื่ม

สำหรับการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กรชุมชนหมู่บ้าน ตำบล อำเภอคุณธรรม โดยการใช้ชุมชนเป็นฐานประชาชนเป็นศูนย์กลาง การมีส่วนร่วมของเครือข่ายต่าง ๆ ในรูปแบบ “บวร” และเป็นการดำเนินการตามนโยบายของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ในเรื่อง “แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง”

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม