ติวเข้มสุขาภิบาลอาหาร ช่วงโควิด-19

โดย
| |
อ่าน : 1,670

ที่มา : เว็บไซต์สยามรัฐ

ติวเข้มสุขาภิบาลอาหาร ช่วงโควิด-19 thaihealth

แฟ้มภาพ

ในช่วงการระบาดของโควิด-19 การรักษาสุขอนามัยถือเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะอาหารและน้ำ ที่ต้องสะอาดและปลอดภัยต่อการบริโภค ขณะที่ผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร ควรเรียนรู้หลักสุขาภิบาลอาหาร

ที่โรงแรมซิตี้พาร์ค อ.เมือง จ.นครราชสีมา นายสันติ เกิดโมฬี รองปลัดเทศบาลนคร (ทน.) นครราชสีมา เปิดกิจกรรมการอบรมหลักสูตร “การสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้ประกอบกิจการด้านอาหาร” โครงการพัฒนาสุขาภิบาลสถานที่ผลิตและจำหน่ายอาหาร” โดยมีเจ้าของและผู้ที่หน้าที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและจำหน่ายอาหารในพื้นที่ ทน.นครราชสีมา จำนวน 300 ราย รับฟังการชี้แจงให้ความรู้หลักสุขาภิบาลอาหาร และอันตรายที่เกิดจากอาหารและน้ำไม่สะอาดปลอดภัย มาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการสาธิตและฝึกปฏิบัติการบริหารจัดการความสะอาดด้านอาหารและสถานที่จำหน่าย เพื่อให้บริการอาหารที่สะอาดปลอดภัยต่อผู้บริโภค

นายสันติ เปิดเผยว่า บริบทของเมืองโคราชเจริญเติบโตและขยายตัวทางเศรษฐกิจการค้า การคมนาคมอย่างรวดเร็ว ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้สภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งวิถีการใช้ชีวิตเปลี่ยนแปลงไป มีปัญหาการว่างงาน ประชาชนส่วนหนึ่งหันมาประกอบอาชีพอิสระ โดยจำหน่ายอาหารเพิ่มมากขึ้นทั้งในรูปแบบร้านอาหารแผงลอย และการจำหน่ายผ่านระบบออนไลน์ หากขาดความรู้ความข้าใจ เรื่องการสุขาภิบาลอาหารที่ถูกต้องถูกสุขอนามัย อาจก่อให้เกิดการปนเปื้อนเชื้อโรคหรือสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยได้

รองปลัด ทน.นครราชสีมา กล่าวต่อว่า ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารจำเป็นต้องทราบองค์ความรู้ ทันเหตุการณ์ และนำไปใช้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง โดยมีความรู้ความเข้าใจนำไปพัฒนาร้านแผงลอยให้สะอาด ถูกสุขลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 และโรคติดต่อที่เกิดจากอาหารและน้ำ เกิดความปลอดภัย เพื่อสร้างความมั่นใจความปลอดภัยให้กับผู้บริโภคอย่างยั่งยืน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม