มอบเจลแอลกอฮอล์ ยาและเวชภัณฑ์ ร่วมสร้างมาตรฐาน New Normal ในโรงเรียน

| |
อ่าน : 1,351

ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์

มอบเจลแอลกอฮอล์ ยาและเวชภัณฑ์ ร่วมสร้างมาตรฐาน New Normal ในโรงเรียน thaihealth

เเฟ้มภาพ

องค์การเภสัชกรรม มอบเจลแอลกอฮอล์ รวมทั้งยาสามัญประจำบ้านให้แก่กรุงเทพมหานคร เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่โรงเรียนในสังกัด ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครจะเร่งรณรงค์ส่งเสริมให้นักเรียนในสังกัดปฏิบัติตามแนวทาง New Normal ต่อไป

ณ ห้องรัตนโกสินทร์ กทม.(เสาชิงช้า) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รับมอบเจลแอลกอฮอล์ และ ยาสามัญประจำบ้าน รวมมูลค่าประมาณ 1,800,000 บาท จากองค์การเภสัชกรรม โดย นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม และคณะ เป็นผู้แทนเข้ามอบ พร้อมกันนี้ นายณัฐพงศ์ ดิษยบุตร ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ร่วมรับมอบเพื่อส่งต่อให้กับโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

สืบเนื่องจากองค์การเภสัชกรรมตระหนักและให้ความสำคัญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 จึงได้จัดโครงการ New Normal School โรงเรียนวิถีใหม่ ห่างไกลโควิด-19 ขึ้น โดยมอบเจลแอลกอฮอล์ GPO ALCOHOL GEL สูตร F 75% ซึ่งมีปริมาณแอลกอฮอล์เป็นไปตามมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เป็นชนิดขวดปั๊มขนาด 400 ml จำนวน 20,568 ขวด รวมมูลค่า 1,298,913 บาท พร้อมยาสามัญประจำบ้าน ซึ่งเป็นยารักษาอาการเบื้องต้นสำหรับประจำห้องพยาบาล เช่น ยาพาราเซตามอล ทั้งชนิดเม็ด และชนิดน้ำ ยาแก้ไอ ยาแก้แพ้ ยาแก้ผดผื่นคันวชภัณฑ์ทำแผล ขี้ผึ้งแก้ปวดบวม แอลกอฮอล์ เป็นต้น จำนวน 437 ชุด มูลค่า 524,400 บาท รวมมูลค่าทั้ง 2 ผลิตภัณฑ์ จำนวน 1,793,313 บาท เพื่อให้กับกรุงเทพมหานครนำไปส่งมอบต่อยังโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 437 แห่ง เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตลอดจนเชื้อโรคต่างๆ ภายในโรงเรียน รวมถึงเป็นการสร้างเสริมดูแลรักษาสุขภาพอนามัยที่ดีที่ให้กับครูและเด็กนักเรียน

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งนี้ เด็กนักเรียนซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลที่วุฒิภาวะยังไม่มากนัก และอาจจะขาดความตระหนักรู้และความรอบคอบในการป้องกันการแพร่ระบาด จึงจำเป็นที่ทุกฝ่ายจะต้องการช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยรณรงค์ส่งเสริมให้ปฏิบัติตามแนวทาง New Normal ให้อยู่ในมาตรการควบคุมโรคติดต่อ กรุงเทพมหานคร ขอขอบคุณองค์การเภสัชกรรม ที่ได้จัดทำโครงการดังกล่าว และมอบเจลแอลกอฮอล์ รวมทั้งยาสามัญประจำบ้านให้แก่กรุงเทพมหานคร เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่โรงเรียนในสังกัด ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครจะเร่งรณรงค์ส่งเสริมให้นักเรียนในสังกัดปฏิบัติตามแนวทาง New Normal ต่อไป

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ข้อมูลประกอบการประเมินพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน                                                                     การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 -
 • การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ -
 • คู่มือและชุดความรู้เพื่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย -
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม