นวัตกรรมใหม่ ดีต่อใจ ได้สุขภาพ

| |
อ่าน : 6,945

เรื่องโดย ฐิติพร โยทาพันธ์ Team Content   www.thaihealth.or.th

ข้อมูลจาก ลงพื้นที่การติดตามผลงานความก้าวหน้าการพัฒนา “นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ” ของเยาวชนนักนวัตกรรม จ.เชียงใหม่

ภาพโดย ชยวี ลิ้มถาวรรักษ์ Team Content www.thaihealth.or.th  และแฟ้มภาพ

นวัตกรรมใหม่ ดีต่อใจ ได้สุขภาพ thaihealth

“เพราะเราเชื่อในพลังของคนรุ่นใหม่ ที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เพื่อเปลี่ยนสุขภาวะของคนในสังคมให้ดียิ่งขึ้นได้”

คำพูดส่วนหนึ่งของ ดร.ณัฐพันธุ์ ศุภกา ผอ.สำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ สสส. ที่พูดถึงความสำคัญของโครงการการจัดการประกวดนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ THAIHEALTH INNO AWARDS ครั้งที่ 2 เวทีที่เปิดรับทั้งแนวคิดและสิ่งประดิษฐ์ที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นบนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ จนเกิดเป็นผลงานนวัตกรรมเพื่อสุขภาพคนไทย โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนจากทั่วประเทศได้ร่วมส่งผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมการแข่งขัน

THAIHEALTH INNO AWARDS มีโจทย์สำคัญ คือ การนำปัญหาสุขภาพของคนในชุมชนมาเป็นโจทย์ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสุขภาพ รวมถึงสนับสนุนการพัฒนาเยาวชนไทยสู่การเป็น “นักนวัตกรรุ่นใหม่” เพื่อต่อยอดผลงานและจับมือทุกภาคส่วนร่วมใจกันสนับสนุน ใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อนและสร้างเสริมสุขภาพให้สังคมไทย

ดังเช่นผลงาน “เครื่องสลัดน้ำมันจากการทอด” รางวัลชนะเลิศระดับอาชีวศึกษา จากการประกวด THAIHEALTH INNO AWARDS ครั้งที่ 2 จากทีม “ต้นยางสารภี” ซึ่งเป็นผลงานของ นายจอมขวัญ ลุงต๋า และนายเทพพิทักษ์ อินคำ จากวิทยาลัยเทคนิคสารภี จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้โจทย์ด้านสุขภาพของคนในชุมชนจากพฤติกรรมที่นิยมบริโภคอาหารทอดของคนไทย จึงออกแบบเครื่องสลัดน้ำมัน โดยใช้หลักการปั่นผ้าแห้งของเครื่องซักผ้า ใช้แรงเหวี่ยงหมุนสะบัดเพื่อให้เหลือน้ำมันตกค้างในอาหารน้อยที่สุด มีขนาดเล็ก กะทัดรัด ราคาถูกสามารถใช้ได้ในครัวเรือน หรือพัฒนาต่อไปใช้ในเชิงพาณิชย์ได้

สิ่งที่สำคัญคือการสามารถกระตุ้นให้ผู้บริโภคตระนักถึงการดูแลรักษาสุขภาพ จากการได้มองเห็นถึงความเสี่ยงต่อโรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากน้ำมันปริมาณจำนวนมากที่ต้องรับประทานเข้าไปในแต่ละเมนู

นวัตกรรมใหม่ ดีต่อใจ ได้สุขภาพ thaihealth

นายจอมขวัญ ลุงต๋า หนึ่งในสมาชิกทีมต้นยางสารภี วิทยาลัยเทคนิคสารภี จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึงผลงานเครื่องสลัดน้ำมันจากการทอดว่า ประโยชน์ของเครื่องก็คือ ใช้ในการสลัดน้ำมันจากอาหารทอด เช่น ไก่ทอด กล้วยทอด ลูกชิ้นทอด  โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายหลัก คือกลุ่มคนรักสุขภาพ เครื่องสลัดน้ำมันตัวนี้จะช่วยลดปริมาณน้ำมันจากอาหารทอดให้เหลือน้อยลงด้วยการหมุนเครื่องเป็นเวลา 30 วินาที

“เครื่องสามารถสลัดน้ำมันได้ 8.86 กรัม เทียบกับการเอาอาหารวางทิ้งไว้ 5 นาที ปล่อยให้น้ำมันไหลเอง ได้น้ำมัน 2.91 กรัม และอุปกรณ์ทำด้วยสแตนเลสเพื่อความแข็งแรงทนทานไม่เป็นสนิม ซึ่งได้ทำการทดสอบกับอาหารประเภททอด ซึ่งเครื่องสลัดน้ำมันของเราจะไม่ใช้มอเตอร์แต่จะใช้เป็นมือหมุนแทน ในส่วนนี้ก็เหมือนเราได้ออกกำลังกายไปในตัวด้วย ทั้งยังสามารถกำหนดความเร็วรอบของการหมุนได้ด้วย ข้อดีของเครื่องสลัดน้ำมันจากการทอดคือการถอดล้างทำความสะอาดจะง่ายและสะดวกกว่าแบบไฟฟ้า” นายจอมขวัญ กล่าว

โดยเครื่องสลัดน้ำมันจากการทอดได้รับผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้พบว่า มีความพึงพอใจในระดับดีมาก เป็นทางออกที่ดีสำหรับคนรักสุขภาพ เนื่องจากรสชาติอาหารที่ได้จากการทอดยังคงเดิม แต่ปริมาณน้ำมันในอาหารลดลง ลดภาวะเสี่ยงเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ปัจจุบันมีผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กทั่วประเทศ ติดต่อเข้ามาขอซื้อเครื่อง ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการจดสิทธิบัตร

อาหารประเภททอดส่งผลเสียต่อร่างกายอย่างไรบ้าง

อาหารเป็นประเภททอดให้พลังงานสูงมาก หากรับประทานเป็นประจำ เสี่ยงต่อการเกิดโรคติดต่อไม่เรื้อรังหรือ NCDs ได้ มาดูกันว่าการรับประทานของทอดเป็นประจำเสี่ยงต่อการเป็นโรคอะไรบ้าง

1. โรคเบาหวาน (Diabetes Mellitus)

2. โรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ (Cardiovascular & Cerebrovascular Diseases )

3. โรคถุงลมโป่งพอง (Emphysema)

4. โรคมะเร็ง (Cancer)

5. โรคความดันโลหิตสูง (Hypertension)

6. โรคอ้วนลงพุง (Obesity)

นวัตกรรมใหม่ ดีต่อใจ ได้สุขภาพ thaihealth

ดร.ณัฐพันธุ์ ศุภกา ผอ.สำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ สสส. กล่าวว่า สสส. เชื่อว่าคนรุ่นใหม่มีพลังความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ปัญหาสังคม และลุกขึ้นมาจัดการแก้ไขด้วยตัวเองจึงจัดโครงการประกวด THAIHEALTH INNO AWARDS โดยเปิดรับทั้งแนวคิดหรือสิ่งประดิษฐ์ที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้น  โดยการใช้พื้นฐานความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์บูรณาการเข้าด้วยกัน และความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมรอบตัวด้วยแนวคิดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อแก้ปัญหาและส่งเสริมสุขภาพของชุมชนที่สามารถขยายผลในวงกว้างได้ จนเกิดเป็นผลงานนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ

“เพื่อสอดรับกับแนวทางการดำเนินงานของ สสส. ที่มุ่งแก้ไขต้นเหตุอันก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจากโรคติดต่อไม่เรื้อรัง หรือ(NCDs) ดังนั้นผลงานที่จะส่งประกวดจึงควรเป็นนวัตกรรมที่สร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านสุขภาพ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และสามารถพัฒนาต่อยอดต่อไปในเชิงพานิชย์ได้” ดร.ณัฐพันธุ์ กล่าว

นวัตกรรมใหม่ ดีต่อใจ ได้สุขภาพ thaihealth

การส่งเสริมใช้นวัตกรรมเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านสุขภาพเป็นสิ่งที่ สสส. ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องภายใต้แนวคิด“คนไทยห่างไกล NDCs” การจัดประกวดนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ THAIHEALTH INNO AWARDS ไม่เพียงแต่เป็นการประกวดเพื่อให้ได้ชิ้นงานเท่านั้น แต่ยังมุ่งสร้าง “นักนวัตกรรุ่นใหม่” เพื่อผลิตและพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมด้านสุขภาพ สร้างสรรค์ประโยชน์เพื่อคนในชุมชม และใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนให้เกิดสุขภาวะที่ดีในสังคมไทย

สสส. ขอเชิญชวนเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. หรือเทียบเท่า) ร่วมส่งไอเดียหรือผลงานนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพเข้าประกวด ในโครงการ THAIHEALTH INNO AWARDS 2020 ภายใต้แนวคิด ‘ชีวิตดีเริ่มที่เรา’ เปิดรับไอเดียหรือผลงานแล้วตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 6 ต.ค. 63 ติดตามรายละเอียดได้ทาง https://www.thaihealth.or.th/inno เครดิตฟรี

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • เปิดรับโครงการ หน่วยจัดการระดับจังหวัดสำหรับโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก จังหวัดพิจิตร -
 • เปิดรับโครงการ หน่วยจัดการระดับจังหวัดสำหรับโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก จังหวัดระนอง -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม