อบรมจิตอาสา รองรับสังคมสูงวัย

โดย
| |
อ่าน : 1,323

ที่มา : เว็บไซต์สยามรัฐ

อบรมจิตอาสา รองรับสังคมสูงวัย thaihealth

แฟ้มภาพ

ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัย ทางสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร จึงขับเคลื่อนโครงการพัฒนาอาสาสมัครสภากาชาดไทย หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ เพื่อรองรับปัญหาสังคมสูงวัย

ที่ห้องประชุมสีเงิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร นางศิริวราพร สร้อยสระคู รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาอาสาสมัครสภากาชาดไทย หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ ตามที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร ได้จัดขึ้นเพื่อให้อาสาสมัครสภากาชาดไทย ที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ได้รับความรู้ และสามารถดูแลผู้สูงอายุได้เป็นอย่างดี

นางศิริวราภรพร เปิดเผยว่า สำหรับโครงการพัฒนาอาสาสมัครสภากาชาดไทย หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุนั้น ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขอนามัยสภากาชาดไทย ได้จัดทำโครงการพัฒนาอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขึ้น ในปีงบประมาณ 2560 ตามแผนยุทธศาสตร์ 5 ปีของสภากาชาดไทย พ.ศ. 2560 ถึง 2564 ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบอาสาสมัครแบบบูรณาการ โดยศูนย์ฝึกอบรมมีการบูรณาการร่วมกับสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด เพื่อเป็นการขับเคลื่อนจิตอาสา สู่การเป็นอาสาสมัครสภากาชาดไทย ในการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวและชุมชนของตนเอง

โดยในปี 2560 ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย ได้ดำเนินการสร้างวิทยากรเครือข่ายด้านผู้สูงอายุในหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุจำนวน 6 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดลำพูน, ยโสธร, กาฬสินธุ์,  ร้อยเอ็ด, ระยอง และจังหวัดภูเก็ต ร่วมเป็นวิทยากรเครือข่ายที่ผ่านการอบรม จำนวน  42 รายขยายผลได้จำนวน  517 ราย

ซึ่งสภากาชาดไทยได้มีนโยบายให้ศูนย์ฝึกอบรมขยายผล การจัดอบรมโครงการพัฒนาอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุ ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ ดังนั้นเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งของการทำงาน ด้านอาสาสมัครสภากาชาดไทย ภายใต้การบริหารของวิทยากรและเครือข่าย แต่ละจังหวัดจึงมีความจำเป็นในการพัฒนาวิทยากร ให้เป็นวิทยากรมืออาชีพ เพื่อมีศักยภาพทั้งในด้านวิชาการ เกิดความรู้ความเข้าใจทักษะทัศนคติถูกต้องเหมาะสม

ดังนั้นสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร จึงขับเคลื่อนดำเนินการโครงการดังกล่าว โดยมีกลุ่มเป้าหมายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และกลุ่มจิตอาสา เข้ารับการอบรมในครั้งนี้

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม