คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนสิงหาคม 2563)

โดย
| |
อ่าน : 7,655
สวัสดีครับ เพื่อนร่วมสร้างสุขทุกคน
 

นับเป็นห้วงเวลาครึ่งปี ที่คนไทยได้ร่วมใจกันฝ่าวิกฤตโรคระบาดกันมา เราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสด้วยความยากลำบาก พร้อม ๆ กับเรียนรู้เชื้อไวรัสชนิดใหม่และธรรมชาติการระบาดของไวรัส จนพอจะป้องกันการระบาดให้อยู่ในสถานะที่ควบคุมได้ มีทรัพยากรเพียงพอในการรักษาชีวิตผู้ป่วยและเริ่มเรียนรู้ “ชีวิตวิถีใหม่” ที่ไม่ใช่เพียงการปรับพฤติกรรมชั่วคราวเพื่อป้องกันโรคเท่านั้น

แต่เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการระบาดใหม่ที่จังหวัดระยอง บ่งบอกให้เห็นว่าในวงกว้างเราก็ยังไม่เข้าใจถึงธรรมชาติการระบาดของโรค และแนวทางป้องกันควบคุมที่เป็นไปได้จริง โดยการคำนึงถึงทุกผลกระทบต่อผู้คน ความทุกข์ยากจากเศรษฐกิจ สังคมต่างๆ ก็ส่งผลต่อสุขภาวะของประชาชนเช่นกัน ไม่ใช่เพียงสุขภาพที่เสียจากการเกิดโรคระบาดเท่านั้น การควบคุมให้เชื้อเป็นศูนย์ตลอดไป เป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากมาก และต้องแลกกับสุขภาวะด้านอื่นของผู้คนที่ไม่คุ้มค่า

อย่างไรก็ตาม การสื่อสารสร้างความเข้าใจให้ "พอดี" ของมาตรการต่างๆ และการตอบสนองต่อระดับปัญหาของประชาชน ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ทุกฝ่ายต้องพยายามเรียนรู้ และปรับการทำงานกันต่อเนื่อง ไปพร้อมๆ กับการเรียนรู้ที่สะสมมากขึ้นของผู้คนอันจะเป็นภูมิคุ้มกันของสังคมไทยต่อไป

ก่อนที่เราจะมีวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันร่างกาย สิ่งที่เราทำได้ คือ "การดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัว" ด้วยการออกกำลังกาย รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ พักผ่อนให้เพียงพอ ลดความเครียด หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงอย่างเหล้า บุหรี่ อาหารไขมันสูง รสหวานจัด เค็มจัด ซึ่งนอกจากจะทำให้ร่างกายแข็งแรง ยังช่วยป้องกันโรค NCDs ได้ด้วย

ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 มีประชาชนจำนวนมาก หันมาเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพ เช่น ตัวอย่างในประเทศอังกฤษที่พบว่า มีประชากรเลิกสูบบุหรี่ในช่วงโควิด-19 ถึง 1 ล้านคน หรือประเทศไทยเองก็พบว่า ประชาชนจำนวนหนึ่งมีพฤติกรรมการดื่มเหล้าหนักลดลง หลายคนเข้ามาปรึกษาวิธีการเลิกดื่มเหล้า เพื่อลดปัญหาสุขภาพระยะยาวลง เชื่อว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการดูแลสุขภาวะ

เพื่อตอกย้ำและสร้างความตระหนักของการมีสุขภาวะที่ดี สสส. โดยศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ได้จัดนิทรรศการ "สืบ สร้าง สุข" โดยกำหนดรูปแบบเนื้อหา ให้สอดคล้องกับพลวัตรความเปลี่ยนแปลงทางสังคม ภายใต้แนวคิด "ภารกิจพิชิตสุขภาวะ" ที่ผู้เข้าชมจะได้สวมบทบาท "สายลับฝึกหัด" เพื่อเข้าไปมีส่วนร่วมกับองค์กรลับของ สสส. และร่วมคลี่คลายปัญหาที่ก่อให้เกิดโรค ด้วยการเรียนรู้แบบใหม่ สร้างบทบาทสมมติขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการร่วมคิด วิเคราะห์ หาสาเหตุของปัญหา แทนที่จะบอกว่า ปัญหาคืออะไรเพียงอย่างเดียว

นอกจากนี้ ยังได้นำเรื่องราวขององค์กรชั้นนำต่างๆ ที่แชร์ประสบการณ์สร้างองค์กรให้เป็นที่ทำงานในฝัน เพราะยุคต่อจากนี้ ทรัพยากรบุคคลถือเป็นเรื่องใหญ่ การสร้างสมดุลระหว่างงานและชีวิต กลายเป็นสิ่งที่คนรุ่นใหม่คำนึกงถึงเรื่องนี้มาก สสส. จึงได้เชิญองค์กรภาคธุรกิจชั้นนำ ที่มีแนวคิดการดูแลให้พนักงานมีความสุขเป็นที่ตั้งนอกเหนือจากผลกำไรที่จะเกิดขึ้น เพื่อนำเรื่องราวดีๆ แบ่งปันให้กับทุกคน

การใช้ชีวิตท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงถือเป็นสิ่งท้าทาย แม้ว่าอาจจะสุขบ้าง ทุกข์บ้าง สสส. จะยังคงเป็นแรงหนุนเสริมเพื่อทำให้สังคมได้มีสุขภาวะดีต่อไป

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม