ท่องเที่ยวแนวใหม่ ปลอดภัยปลอดโรค

โดย
| |
อ่าน : 1,247

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน

ท่องเที่ยวแนวใหม่ ปลอดภัยปลอดโรค thaihealth

แฟ้มภาพ

สถานการณ์โควิด-19 เริ่มดีขึ้น ขณะที่การท่องเที่ยว ก็มีการสร้างแนวมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย โดยทำคู่มือและแนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐาน เพื่อสร้างความมั่นใจท่องเที่ยวปลอดภัย

ภายในงานสัมมนา 'ปลุกไทยเที่ยวไทย ปลุกเศรษฐกิจไทยให้เดินหน้า' งานสัมมนาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยหนังสือพิมพ์มติชน พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (โควิด-19) ในประเทศไทยว่า ประเทศไทยดำเนินการปลดล็อกเฟส 1 - 6 อย่างมีลำดับและขั้นตอนในการที่จะผ่อนคลาย ซึ่งการท่องเที่ยวและการกีฬา ไม่ได้เกิดขึ้นในเฟสที่ 1 เนื่องจากว่ามีบางจุดที่ต้องระมัดระวัง บางทีอาจจะช้าอาจจะเร็วไปในความรู้สึก แต่ก็ต้องรับฟังซึ่งกันและกัน ร่วมมือและทำงานร่วมกัน

"สถานการณ์ของเราตอนนี้จัดว่าค่อนข้างดี ในตอนนี้เรามีผู้ติดเชื้อที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศเท่านั้น แต่เรายังคงเฝ้าระวัง ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตาม เราจำเป็นต้องเดินหน้าวิถีของการใช้ชีวิต แม้จะเป็นนิว นอร์มอล แต่เราไม่สามารถทำให้ทุกคนหยุดอยู่กับที่ตลอดเวลาได้ เมื่อมันเดินหน้ามาถึงจุดนี้ก็ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด"

ด้วยเหตุนี้กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัย กรมควบคุมโรค กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้ร่วมจัดทำ มาตรฐาน Amazing Thailand Safety and Healthy Administration (SHA) เพื่อสร้างแนวมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย โดยทำคู่มือและแนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานออกมา เพื่อเตรียมความพร้อมของสถานที่ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเตรียมการให้เกิดการท่องเที่ยวโดยเฉพาะในประเทศ

นอกจากนี้ยังได้มีการยกระดับการท่องเที่ยวด้วยศักยภาพความมั่นคงด้านสุขภาพ ท่องเที่ยวปลอดภัย มีสุขอนามัยที่ดี ภายใต้ 3C (Care Clean Clear) โดยเริ่มดำเนินการจากกำหนดเกณฑ์มาตรฐานภายใต้ 3C วิเคราะห์เส้นทางการท่องเที่ยวและกิจการ ที่เกี่ยวข้อง การประเมินและรับรองมาตรฐาน การประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยว นำไปสู่การขับเคลื่อนระดับประเทศ เพื่อให้นักท่องเที่ยวไม่ว่าจะคนไทยหรือคนต่างชาติ ได้เชื่อมั่นต่อศักยภาพความมั่นคงด้านสุขภาพในการท่องเที่ยวของไทย

"สิ่งแรกที่นักท่องเที่ยวต้องการก็คือ Safety เพียงแต่ว่าตอนนี้ Safety ของนักท่องเที่ยว มากกว่าความปลอดภัยคือเรื่องสุขภาพ กลายเป็นอีกหนึ่งมาตรการ ฉะนั้น Safety and Healthy เราต้องมาคู่กัน ของกรมอนามัย ทำ Clean together การมีมาตรฐานโดยเฉพาะมาตรฐานด้านสุขลักษณะ ทั้งส่วนบุคคล รวมไปจนถึงผู้ประกอบการทั้งหมด และตัวประชาชนที่เขาเห็นด้วย รวมถึงเรื่องสถานที่ มันกลายเป็นจุดแข็งของประเทศไทย"

"ประเทศไทยที่แข็งแรงมาจากการที่เรามีความพร้อมในตัวบุคคล ในการดูแลตัวเราเองและ การดูแลพื้นที่ สถานที่ที่เรามีความรับผิดชอบ ฉะนั้นความร่วมมือนี้คงจะเดินหน้าต่อไป และอยากจะมั่นใจว่า รักษาอันดับหนึ่งของประเทศที่เราเป็นประเทศที่ฟื้นจากการจัดการกับโควิด-19 ได้"

พญ.พรรณพิมล กล่าวว่า ขณะนี้การท่องเที่ยวไปพร้อม ๆ กันกับมาตรการดูแลอนามัยส่วนบุคคล ทุกพื้นที่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ เราไม่ใช่แค่สู้กับ โควิด-19 เรากำลังช่วยให้คนไทยทุกคนกลับมา มีชีวิตบนฐานวิถีชีวิตที่มีความสุขอีกครั้ง

"เราเริ่มเปิดให้ท่านเดินทาง เปิดให้มีการเข้าสู่พื้นที่ที่เป็นที่พักผ่อน อยากให้มองเรื่องการท่องเที่ยว ไม่ได้ช่วยเรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียว แต่ชุบชีวิตความชื่นอกชื่นใจของพวกเรา เราจะเห็นว่าวันที่เราเริ่มเปิด คนรู้สึกมีชีวิตชีวาขึ้น เราอยากเห็นประเทศไทยอย่างนี้ ซึ่งเราควบคุมโรคได้ดี อยากให้ผู้คนของเรามีความสุข ได้ชื่นอกชื่นใจ แล้วคิดว่าเรากำลัง ก้าวเข้าสู่ความยั่งยืนของการท่องเที่ยว"

"ความปลอดภัยในทางด้านสาธารณสุข ซึ่งทั้งหมดนี้มันไม่ได้เป็นเพียงเรื่องโควิดเท่านั้น แต่เป็นเรื่องสุขภาพพื้นฐานของตัวประชาชน ประเทศไทยที่แข็งแรงมาจากการที่เรามีความพร้อมในตัวบุคคล ในการดูแลตัวเราเองและการดูแลพื้นที่ สถานที่ที่เรามีความรับผิดชอบ การรับมือ การจัดการที่ถูกต้องและพอเหมาะ เราจะได้เดินหน้าไปด้วยกัน ใช้ชีวิตวิถีใหม่วางแผนการท่องเที่ยว 1 หน้ากาก และ 2 มือที่สะอาด ใช้ชีวิตได้ไปเที่ยวได้อย่างสนุกและปลอดภัยแน่นอน"

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม