กำหนดการ งานเสวนา New Normal, New Education ทันการเรียนรู้ ชีวิตวิถีใหม่

โดย
| |
อ่าน : 335
กำหนดการ
งานเสวนา New Normal, New Education ทันการเรียนรู้ ชีวิตวิถีใหม่
วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 - 12.30 น.
ณ อาคาร 23 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 
09.30 น.     ลงทะเบียนสื่อมวลชน
10.00 น.     พิธีกรต้อนรับเข้าสู่งานเสวนา New Normal, New Education
เล่นเกมสะท้อนปัญหาการเรียนรู้ 8 ข้อ โดย น้องแดนไท สุขกำเนิด นักออกแบบบอร์ดเกม
10.30 น.     เสวนา “ทำอย่างไรให้ผู้ปกครองใส่ใจการเรียนรู้ของบุตรหลานมากขึ้น ในวิถีการเรียนรู้แบบใหม่ โดย 
• ตัวแทนฝ่ายนักเรียน - คุณศศิณิภา ศรีบัวชุม (น้องขิม), คุณแดนไท สุขกำเนิด (น้องแดนไท)
• ตัวแทนฝ่ายคุณครู - ผศ. อรรถพล อนันตวรสกุล (อ.ฮูก), ว่าที่เรือตรี ธนวรรธน์ สุวรรณปาล (ครูทิว)
• ตัวแทนฝ่ายผู้ปกครอง - คุณอรุณฉัตร คุรุวาณิชย์ (คุณสมิธ), คุณมิรา เวฬุภาค (คุณแม่บี)"
12.00 น.     กล่าวถึงบทบาทของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
โดย คุณณัฐยา บุญภักดี ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว สสส. 
12.30 น.     รับประทานอาหารกลางวัน
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม