หนุนไอเดียเยาวชน สร้างสรรค์นวัตกรรมสุขภาวะ

โดย
| |
อ่าน : 2,804

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

หนุนไอเดียเยาวชน สร้างสรรค์นวัตกรรมสุขภาวะ thaihealth

แฟ้มภาพ

สสส. หนุนจดสิทธิบัตร ต่อยอดเชิงธุรกิจงานนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ THAIHEALTH INNO AWARDS 2019 ด้านอาชีวศึกษา ขานรับเตรียมผลักดันให้นักศึกษาทั่วประเทศ ผลิตนวัตกรรมสุขภาพลงสู่ชุมชน

วันที่ 9 สิงหาคม 2563 ที่วัดล่ามช้าง ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ติดตามผลงานความก้าวหน้าการพัฒนา “นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ” ของเยาวชนนักนวัตกรรม จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรางวัลรองชนะอันดับ 1 ระดับอาชีวศึกษา จากการประกวด THAIHEALTH INNO AWARDS ครั้งที่ 2 ที่ประกาศผลเมื่อช่วงต้นปี 2563

หนุนไอเดียเยาวชน สร้างสรรค์นวัตกรรมสุขภาวะ thaihealth

ดร.ณัฐพันธุ์ ศุภกา ผอ.สำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ สสส. กล่าวว่า สสส. เชื่อว่าคนรุ่นใหม่มีความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ปัญหาสังคม และลุกขึ้นมาจัดการแก้ไขด้วยตัวเอง จึงจัดโครงการประกวด THAIHEALTH INNO AWARDS โดยเปิดรับทั้งแนวคิดหรือสิ่งประดิษฐ์ที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้น บนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ จนเกิดเป็นผลงานสร้างเสริมสุขภาพ สอดรับกับแนวทางการดำเนินงานของ สสส. ที่มุ่งแก้ไขต้นเหตุอันก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพ

หนุนไอเดียเยาวชน สร้างสรรค์นวัตกรรมสุขภาวะ thaihealth

หนุนไอเดียเยาวชน สร้างสรรค์นวัตกรรมสุขภาวะ thaihealth

หนุนไอเดียเยาวชน สร้างสรรค์นวัตกรรมสุขภาวะ thaihealth

ดังนั้นนวัตกรรมที่ส่งประกวด จึงควรสร้างการเปลี่ยนแปลง เช่น ด้านนโยบาย สิ่งแวดล้อม เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การปรับเปลี่ยนระบบบริการสุขภาพ การสร้างทักษะและพฤติกรรมส่วนบุคคล ซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อติดตามผลว่า นวัตกรรมที่ได้รับรางวัลไปก่อนหน้านี้ เกิดการพัฒนาต่อยอดอย่างไร ซึ่ง สสส. ได้แนะนำให้มีการจดสิทธิบัตร หลังพบว่ามีหลายชิ้นงานต่อยอดไปสู่เชิงธุรกิจ

หนุนไอเดียเยาวชน สร้างสรรค์นวัตกรรมสุขภาวะ thaihealth

นายนิพนธ์ หย่งกิจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสารภี จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า ทีม“ต้นยางสารภี” ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับอาชีวศึกษา” ผลงาน “เครื่องสลัดน้ำมันจากการทอด” ต่อมาได้พัฒนาปรับปรุงเครื่อง โดยปรับขนาดเครื่องให้มีน้ำหนักพอดีกับการใช้งาน เคลื่อนย้ายสะดวก มีมือจับสำหรับหมุน และอุปกรณ์ทำด้วยสแตนเลสเพื่อความแข็งแรงทนทานไม่เป็นสนิม ซึ่งได้ทำการทดสอบกับอาหารประเภททอด ได้แก่ ไก่ทอด กล้วยทอด มันทอด ลูกชิ้นทอด ด้วยการหมุนเครื่องเป็นเวลา 30 วินาที โดยเครื่องสามารถสลัดน้ำมันได้ 8.86 กรัม เทียบกับการเอาอาหารวางทิ้งไว้ 5 นาทีปล่อยให้น้ำมันไหลเอง ได้น้ำมัน 2.91 กรัม

หนุนไอเดียเยาวชน สร้างสรรค์นวัตกรรมสุขภาวะ thaihealth

ผลต่างเฉลี่ยเท่ากับ 5.95 กรัม แสดงว่าเครื่องสลัดน้ำมันจากการทอดสามารถสลัดน้ำมันออกได้ในปริมาณที่มากกว่า และใช้เวลาน้อยกว่า ส่วนผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้พบว่า มีความพึงพอใจในระดับดีมาก เป็นทางออกที่ดีสำหรับคนรักสุขภาพ เนื่องจากรสชาติอาหารที่ได้จากการทอดยังคงเดิม แต่ปริมาณน้ำมันในอาหารลดลง ลดภาวะเสี่ยงเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ปัจจุบันมีผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กทั่วประเทศ ติดต่อเข้ามาขอซื้อเครื่อง ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการจดสิทธิบัตร

หนุนไอเดียเยาวชน สร้างสรรค์นวัตกรรมสุขภาวะ thaihealth

นางนฤมล อัคคพงศ์พันธุ์ ครูประจำแผนกวิชาการจัดการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาทีม CMVC Healthy Plus ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับอาชีวศึกษาลำดับที่ 1 ผลงาน “Care Share Team สุขภาพสู่ชุมชน” กล่าวว่า นวัตกรรม Care Share Team เป็นนวัตกรรมเชิงกระบวนการ ขับเคลื่อนโดยเครือข่ายจิตอาสา ผลิตนวัตกรรมสุขภาพวิชาโครงการตามแนวคิด Design Thinking เพื่อให้เกิดการ “ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมใช้นวัตกรรม” ภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ เพื่อแก้ปัญหาและสร้างเสริมสุขภาพให้คนในชุมชนล่ามช้าง โดยรวบรวมนวัตกรรมกว่า 20 นวัตกรรมสู่ชุมชนในรูปแบบการจัดกิจกรรม

หนุนไอเดียเยาวชน สร้างสรรค์นวัตกรรมสุขภาวะ thaihealth

ผลงานที่โดดเด่น คือ นวัตกรรมลดขยะในชุมชนโดยการนำเปลือกส้มที่เหลือจากร้านค้าในชุมชนมาผลิตเป็น “เทียนหอมไล่ยุงจากเปลือกส้ม” เพื่อใช้จุดป้องกันยุง ให้ความหอม และจุดเป็นผางประทีปในประเพณีลอยกระทง ซึ่งกำลังต่อยอดเชิงธุรกิจเป็นผลิตภัณฑ์ เพื่อการท่องเที่ยวในชุมชน

หนุนไอเดียเยาวชน สร้างสรรค์นวัตกรรมสุขภาวะ thaihealth

กิจกรรมเข้าถึงอาสาบริการชุมชน ได้มีส่วนร่วมในวัฒนธรรมชุมชน ทำให้เกิดการเข้าถึง เข้าใจและพัฒนา เช่น การประยุกต์ท่าฟ้อนบาเจิง เพื่อใช้เป็นท่าออกกำลังกายและสร้างเสริมวัฒนธรรมร่วมกับชุมชน สอนการนวดและผลิตอุปกรณ์ออกกำลังกายเพื่อใช้ในชุมชน ผลิตสื่อรณรงค์ป้องกันฝุ่น PM 2.5 และเว็บไซต์ชุมชนล่ามช้าง

หนุนไอเดียเยาวชน สร้างสรรค์นวัตกรรมสุขภาวะ thaihealth

ด้านนายชัยมงคล เสนาสุ ผอ.สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า ขอชื่นชม สสส. ที่จัดโครงการประกวดดังกล่าวขึ้น จุดเด่นคือช่วยตอบโจทย์การดูแลป้องกันสุขภาพของคนทุกเพศทุกวัย ที่ผ่านมาเรามักจะคุ้นชินกับนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อำนวยความสะดวกในชีวิตมากกว่า ตนรู้สึกชื่นชมนักศึกษาจากทั้งสองสถาบัน ที่สามารถคิดค้นสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสุขภาพ โดยมีเป้าหมายคือชุมชนคนใกล้ตัว

นับว่าตรงกับความมุ่งหวังของการเรียนการสอน หลังจากนี้ทางอาชีวศึกษาจะศึกษาใช้โมเดลเหล่านี้ สนับสนุนหลักสูตรให้นักศึกษาทั่วปะเทศผลิตความรู้ หรือชิ้นงานสร้างประโยชน์ให้คนในชุมชนต่อไป

หนุนไอเดียเยาวชน สร้างสรรค์นวัตกรรมสุขภาวะ thaihealth

สสส. ขอเชิญชวนเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. หรือเทียบเท่า) ร่วมส่งไอเดียหรือผลงานนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพเข้าประกวด ในโครงการ THAIHEALTH INNO AWARDS 2020 ภายใต้แนวคิด ‘ชีวิตดีเริ่มที่เรา’ เปิดรับไอเดียหรือผลงานแล้วตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 6 ต.ค. 63 ติดตามรายละเอียดได้ทาง https://www.thaihealth.or.th/inno

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผล กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา - ชีวิตดีเริ่มที่เรา
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม