รวมพลังรณรงค์รับเดือนยุติความรุนแรง

โดย
| |
อ่าน : 1,897

เน้นเรื่องทางเพศ...วันเอดส์โลก

 

          ที่โรงแรมเอเชีย ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล คณะกรรมการองค์การพัฒนาเอกชนด้านเอดส์ เครือข่ายความหลากหลายทางเพศ และ แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดงานแถลงข่าว รณรงค์เพื่อยุติความรุนแรงทางเพศประจำปี 2552

 

          น.ส.ณัฐยา  บุญภักดี  ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ สสส.  กล่าวว่า ในวันที่ 25 พ.ย. ของทุกปีเป็นวันยุติความรุนแรงต่อสตรีของสหประชาชาติ ซึ่งหน่วยงานต่างๆจะมีการจัดกิจกรรมรณรงค์ สร้างความตระหนักถึงปัญหาความรุนแรงทางเพศต่อเด็ก สตรี และครอบครัว ซึ่งสอดรับกับการจัดประชุมประจำปีเพศวิถีศึกษาในสังคมไทยครั้งที่ 2 ในระหว่างวันที่ 25-27 พ.ย. 2552 ทีโรงแรมรอยัลริเวอร์ เชิงสะพานกรุงธนบุรี กรุงเทพฯ เพื่อเป็นการสร้างมุมมองเรื่องเพศที่ถูกต้องไม่มีทัศนคติผิดๆ ที่นำไปสู่ความรุนแรงทางเพศ

 

          น.ส.ณัฐยา  ยังกล่าวต่อไปว่า  รายงานสถานการณ์สุขภาพคนไทยของกระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย เป็นสาเหตุลำดับต้นๆ ของปัญหาทางสุขภาพที่กำลังเข้าขั้นวิกฤต และการทำงานของสสส. ในหมู่บ้าน จนถึงระดับประเทศ ตั้งแต่ปี 2549 เรื่อยมา พบว่า สังคมไทยมีมุมมองเรื่องเพศเชิงลบ มองว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรเรียนรู้หรือสอน เมื่อถึงเวลาก็จะรู้เอง ทำให้ไม่ได้เตรียมความพร้อม เมื่อมีเพศสัมพันธ์ ก็มีแบบไม่ปลอดภัย ก่อปัญหาการติดเชื้อเอดส์ ซึ่งสถานการณ์เอดส์ในไทย ข้อมูลจากการเฝ้าระวังพบว่าปี 2552 มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ ประมาณ 35 คนต่อวัน หรือชั่วโมงละ1 คน

 

          นายรณภูมิ สามัคคีคารมย์  นักวิชาการประจำศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุข  มหาวิทยาลัยมหิดล  กล่าวว่า  ตอนนี้สังคมไทยเต็มไปด้วยปัญหาเรื่องเพศ ทั้ง ท้อง แท้ง ทิ้ง ควารุนแรงทางเพศ คลิปลับ กะเทยห้ามเข้า การติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์  แต่ปัญหานี้เป็นแค่ปลายเหตุ  โดยต้นเหตุเกิดจากความไม่เข้าใจในเรื่องเพศ  ซึ่งการจัดประชุมเพศวิถีศึกษาในสังคมไทย ครั้งที่ 2 ถือเป็นโอกาสที่นักวิชาการ เครือข่ายเอ็นจีโอและองค์กรชุมชนที่ทำงานเรื่องเพศในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และถอดบทเรียนการทำงาน หาทางออกจากวิกฤตเรื่องเพศ

 

          การประชุมครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ จากฝ่ายต่างๆ มีการนำเสนอผลงานวิชาการ และประสบการณ์ในการทำงาน  รวมทั้งลานกิจกรรมที่จะนำเรื่องสุขภาวะทางเพศมาแสดงผ่านสื่อใหม่ ในหัวข้อความรื่นรมย์ทางเพศ กับวัฒนธรรมพื้นบ้าน ประเภทลำตัด หรือ สื่อละคร เพื่อบอกกับสังคมว่าชีวิตทางเพศต้องสมดุล คือ ทั้งรื่นรมย์และปลอดภัยนายรณภูมิ กล่าว

 

          นส. สุภัทรา นาคะผิว ประธานคณะกรรมการองค์การพัฒนาเอกชนด้านเอดส์ กล่าวว่า ในวันที่ 28-29 พ.ย. 2552 จะมีการจัดเทศกาลวันเอดส์โลก โดยชูประเด็น สิทธิทางเพศ สิทธิด้านเอดส์ คือสิทธิมนุษยชน  : เคารพ เข้าใจ ปลอดภัย เป็นสุข ซึ่งจะมีการรณรงค์ต่อเนื่องไปเป็นเวลา 2 ปี โดยจะสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่องสิทธิทางเพศ เพื่อพิจารณาว่าสังคมมีความเข้าใจในด้านสิทธิทางเพศมากน้อยเพียงใด และจะมีการจัดกิจกรรมรณรงค์ร่วมกันของ 20 เครือข่าย โดยจะมีขบวนรณรงค์กระจายไปตามสถานที่ต่างๆในกทม. อาทิ หัวลำโพง สถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิต สถานีรถไฟฟ้ามาบุญครอง เพื่อให้เกิดความตื่นตัวในเรื่องของสิทธิทางเพศ

 

          นส.สุภัทรา  กล่าวว่า กลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวี หรือเอดส์  ถือเป็นกลุ่มที่เห็นได้ชัดว่าถูกจำกัดสิทธิ ไม่ได้รับความเข้าใจ และการยอมรับ เช่น ถูกกีดกันเรื่องการมีบุตร  ทั้งที่ ทางการแพทย์ระบุว่าโอกาสติดเชื้อจากแม่สู่ลูกของผู้ติดเชื้อหากไม่ได้รับการดูแลใดๆเลย จะมีโอกาสประมาณ 30% แต่หากได้รับยาต้านไวรัส  จะมีโอกาสถ่ายทอดเชื้อเพียง 2% เท่านั้น นอกจากนั้น ขณะนี้ วิวัฒนาการทางการแพทย์ก้าวหน้า ช่วยให้ผู้ติดเชื้อวัยรุ่นมีโอกาสใช้ชีวิตทำประโยชน์ได้อีกนาน จึงต้องเร่งสร้างความเข้าใจในสิทธิและยอมรับซึ่งกันและกัน ทั้งนี้ ผู้ที่มีปัญหาสามารถปรึกษาผู้เชี่ยวชาญผ่านหมายเลข 02-372-2222 ได้ตั้งแต่วันที่ 27 พ.ย. 2552 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.-20.00 น. เป็นต้นไป ทุกวัน

 

          นายสิทธิพันธ์  บุญญาภิสมภาร   ผู้ประสานงานเครือข่ายความหลากหลายทางเพศ  กล่าวว่า แม้ว่าสังคมจะให้การยอมรับความหลากหลายทางเพศเพิ่มขึ้น แต่ก็เป็นแค่การรับรู้ว่ามีคนกลุ่มนี้อยู่ ส่วนเรื่องของสิทธิยังเป็นปัญหาซ้ำซากที่กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศต้องพบ ขณะที่มีปัญหาใหม่ๆ เกิดขึ้นตลอดเวลา โดยเฉพาะการล่วงละเมิดทางเพศ และการไม่มีกฎหมายเข้ามาช่วยคุ้มครองคนกลุ่มนี้จากการถูกละเมิดสิทธิ โดยในวันที 28 พ.ย. 2552 เครื่อข่ายด้านเอดส์จัดงานเสวนา กะเทยห้ามเข้า : แบ่งแยก หรือยู่ร่วมกันที่สภาคริสตจักรในประเทศไทย สะพานหัวช้าง

 

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า

 

 

 

update: 23-11-52

อัพเดทเนื้อหาโดย: ภราดร เดชสาร

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม