ยะลาเดินหน้ามาตรการ ป้องกันโควิด-19

โดย
| |
อ่าน : 232

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

ยะลาเดินหน้ามาตรการ ป้องกันโควิด-19 thaihealth

แฟ้มภาพ

การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยว โดยทางจังหวัดยะลา ได้มีการจัดกิจกรรม 70 วันยะลาปลอดโควิด ชีวิตปลอดภัย เพื่อช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจ และปรับวิถีชีวิตให้เข้ากับยุค New Normal

ที่สนามโรงพิธีช้างเผือก เทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา ได้จัดให้มีกิจกรรมแถลงผลการดำเนินงานมาตรการป้องกัน และแก้ไขปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ผ่านกิจกรรม 70 วันยะลาปลอดโควิด ชีวิตปลอดภัย โดยนายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวว่า การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อรายได้ภาคการท่องเที่ยวของจังหวัด ดังนั้นจึงกำหนดแนวทางการฟื้นฟูเศรษฐกิจภายหลังสถานการณ์โควิด-19 ภาคการท่องเที่ยวและบริการ โดยมุ่งเน้นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ อุตสาหกรรมการให้บริการและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการให้บริการ ฝึกอบรมและพัฒนาผู้ประกอบการ ตลอดจนพัฒนาฝีมือแรงงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมการให้บริการ ให้มีความพร้อมในการบริการ

นายชัยสิทธิ์ กล่าวต่อว่า ได้ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และผู้ประกอบการภาคเอกชน ที่ประสบความสำเร็จในแต่ละด้าน เพื่อทำหน้าที่พี่เลี้ยงถ่ายทอดประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ ช่วยพัฒนาสินค้าและบริการ โดยเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับการเกษตร สินค้าชุมชน (OTOP) ท่องเที่ยวชุมชน และบริการที่เกี่ยวเนื่องบนแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พร้อมส่งเสริมการตลาดตามแนวทาง New Normal เปิดตลาดออนไลน์ ส่งเสริมเศรษฐกิจแบบแบ่งปัน พัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน ส่งเสริมคนรุ่นใหม่กลับคืนสู่ท้องถิ่น เพื่อพัฒนากิจการในท้องถิ่นของตนเอง

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม