เด็กเล็กที่เริ่มอ้วน ป้องกันได้

โดย
| |
อ่าน : 684

ที่มา : หนังสืออยากสุขภาพดี ต้องมี 3อ. สำหรับเด็กเล็ก

เด็กเล็กที่เริ่มอ้วน ป้องกันได้ thaihealth

แฟ้มภาพ

ปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะพบเด็กอ้วนมีจำนวนเพิ่มขึ้นมาก สิ่งสำคัญในการป้องกันโรคอ้วนในเด็กคือ การปรับปรุงพฤติกรรมการกิน และกิจกรรมทางกายของเด็กให้ถูกต้อง ซึ่งเป็นเรื่องที่ใช้ระยะเวลาและความอดทน

ในเด็กที่เริ่มอ้วนพ่อแม่ควรปฏิบัติ ดังนี้

1. เสียสละเวลาในการเตรียมอาหารที่เหมาะสม ยังคงเน้นให้อาหารครบ 5 หมู่ แต่ต้องลดหรืองดอาหารทอดและขนมหวาน รวมทั้งน้ำอัดลมและน้ำหวานต่าง ๆ

2. ฝึกเด็กให้กินอาหารครบ 3 มื้อ ให้นมจืดและผลไม้เป็นอาหารว่าง

3. พาลูกออกกำลังกาย หรือให้ลูกวิ่งเล่นกลางแจ้งสัปดาห์ละ 3-5 ครั้ง

4. ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ของลูกสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อติดตามผลการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักตัว

5. ควรให้กำลังใจลูก เมื่อเขาปฏิบัติ และพัฒนาตนเองดีขึ้น

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม