วิจัยเผยนักดื่มหน้าใหม่พุ่ง 2.6 แสนคนต่อปี

โดย
| |
อ่าน : 1,574

ตายเพราะเหล้า 1.8 หมื่น

 

          ผลวิจัยชี้ชัด พบนักดื่มหน้าใหม่ 2.6 แสนคนต่อปี น่าตกใจคนไทยตายเพราะเหล้า 18,000 คนต่อปี ด้านวัยโจ๋มอง ซดเหล้าเป็นเรื่องเล็ก เสี่ยงมีเซ็กซ์ 4 เท่า ส่งผลท้องก่อนวัย 3 เท่า ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา เตรียมผนึกเครือข่ายเหล้ากว่า 11 องค์กร จัดประชุม สุราระดับชาติครั้งที่ 5ดึงนักวิชาการ 200 คน ถกปัญหาเหล้าทำร้ายไทย หวังดันนโยบายเหล้าบังคับใช้อยากจริงจัง พร้อมบอกต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติ

 

          นพ.ทักษพล ธรรมรังสี ผอ.ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) กล่าวว่า แม้ไทยจะพัฒนานโยบายแอลกอฮอล์ รวมถึงมีพ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 แต่นโยบายยังไม่สามารถตอบสนองต่อการลดปัญหาสุราได้เท่าที่ควร เนื่องจากยังมีเรื่องของมาตรการและช่องว่างในการนำไปใช้ให้เกิดความเข้มแข็ง ซึ่งสอดคล้องกับผลสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติที่พบว่าไทยมีนักดื่มหน้าใหม่เกิดขึ้นประมาณปีละ 2.6 แสนคน โดยเฉลี่ยดื่มเหล้าคนละ7-8 ลิตรต่อปี ถือว่ามากติดอันดับต้นๆของเอเชีย ใกล้เคียงกับญี่ปุ่นและเกาหลี ซึ่งอายุ 25-59 ปี ดื่มมากสุดถึง 34 % ที่ชอบดื่มมากคือเบียร์ 69 % รองลงมาเป็นสุรา 19.4 % ที่น่าตกใจคนไทยเสียชีวิตเพราะดื่มเหล้า 18,000 รายต่อปี

 

          ปัญหาคือเยาวชนมองว่าการดื่มเหล้าเป็นเรื่องธรรมดา น่าตื่นเต้น เพราะได้แรงกระตุ้นจากสื่อหลายทาง เช่น โทรทัศน์ หนังสือ หรือตามคอนเสิร์ต การดื่มสุรามีส่วนกระตุ้นให้วัยรุ่นอยากรู้อยากลอง กระตุ้นให้มีแรงดึงดูดทางเพศ เพราะงานวิชาการชี้ให้เห็นว่าวัยรุ่นที่ดื่มเหล้า มีความเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรถึง 4 เท่า มีโอกาสตั้งครรภ์สูงถึง 3 เท่า มีโอกาสสูบบุหรี่เพิ่มขึ้นเกือบ 7 เท่า เมื่อเทียบกับวัยรุ่นที่ไม่ดื่มเหล้านพ.ทักษพล กล่าว

 

          นพ.ทักษพล กล่าวว่า เพื่อให้ปัญหาสุรามีการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ศวส. จึงร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กว่า 11 องค์กร จัดประชุมสุราวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ภายใต้แนวคิด แผนยุทธ์ศาสตร์เพื่อควบคุมปัญหาสุราระดับชาติในระหว่างวันที่ 26-27 พ.ย. ที่โรงแรมเอเชีย เพื่อให้สอดคล้องกับการประชุมสมัชชาสุภาพแห่งชาติ ซึ่งกำหนดให้การควบคุมปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นวาระแห่งชาติ และวาระท้องถิ่น และมอบหมายให้พัฒนาร่างแผนยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ เพื่อลด ความรุนแรงของปัญหาจากการดื่มสุราในสังคมไทย ผ่านยุทธศาสตร์ห้ากลุ่ม อาทิ มาตรการทางภาษี การควบคุมการเข้าถึง การควบคุมกลยุทธการตลาดของอุตสาหกรรมสุรา และมาตรการในระดับชุมชน

 

          การจัดประชุมครั้งนี้นอกจากจะเป็นการระดมความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ ผู้ปฏิบัติงานในชุมชน ภาคเอกชน กว่า 200 คน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และร่วมกันหาทางออกของวิกฤติปัญหาสุราและร่วมกันวางแนวทางในอนาคต นอกจากนี้ข้อเสนอต่างๆที่ได้จะนำไปเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปปรับใช้ต่อไปนพ.ทักษพล กล่าว

 

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์astvผู้จัดการออนไลน์

 

 

 

update: 26-11-52

อัพเดทเนื้อหาโดย: อัญณิกา กฤษสมัย

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม