ไข้เลือดออกระบาดหนัก เร่งทำลายแหล่งเพาะยุง

โดย
| |
อ่าน : 930

ที่มา : เว็บไซต์สปริงนิวส์

ไข้เลือดออกระบาดหนัก เร่งทำลายแหล่งเพาะยุง thaihealth

แฟ้มภาพ

สถานการณ์ของไข้เลือดออกกำลังระบาดในหลายจังหวัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนทุกครัวเรือน เร่งกำจัดยุงลาย เพื่อป้องกัน 3 โรค ได้แก่ โรคไข้เลือดออก โรคไข้ปวดข้อยุงลาย และโรคติดเชื้อไวรัสซิกา

นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ของไข้เลือดออกในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ระบาดอย่างหนัก ล่าสุดได้มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคไข้เลือดออกไปแล้ว 1 ราย จึงได้มีหนังสือสั่งการด่วนที่สุดให้นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกตำบล ตลอดจนกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ให้ดำเนินการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดไข้เลือดออก หลังมีรายงานผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นในทุกสัปดาห์

โดยกำหนดให้มีการแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคไข้เลือดออกเป็นวาระสำคัญของทุกหน่วยงานและทุกภาคส่วน โดยให้นายอำเภอเป็นประธานในการบูรณาการดำเนินงานควบคุมโรคไข้เลือดออก ร่วมกับการควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ระดับอำเภอ

ล่าสุดสถานการณ์ไข้เลือดออกในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยังน่าเป็นห่วง ผู้ป่วยไข้เลือดออกแล้วจำนวน 576 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 250.93 ต่อแสนประชากร พบผู้ป่วยทุกเพศวัย พบมากสุดในพื้นที่ อ.แม่สะเรียง รองลงมา อ.เมืองแม่ฮ่องสอน และ อ.สบเมย อยู่เป็นอันดับ 1 ของภาคเหนือตอนบน มีผู้เสียชีวิตแล้ว 1 ราย เป็นชายสูงอายุในพื้นที่ ต.ปางหมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน

นพ.ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า ขอความร่วมมือประชาชนทุกครัวเรือน และหน่วยงานทุกภาคส่วนร่วมกันดำเนินการตามมาตรการป้องกันโดยยึดหลัก 3 เก็บ 3 โรค คือ 1.เก็บบ้านให้ปลอดโปร่งไม่ให้ยุงลายอาศัย 2.เก็บขยะให้เกลี้ยงไม่ให้ยุงลายเพาะพันธุ์ และ 3.เก็บปิดน้ำให้มิดชิดไม่ให้ยุงลายวางไข่ รวมทั้งจุดที่มักมองข้ามภายในบ้าน เช่น แจกกันหน้าหิ้งพระ และศาลพระภูมิ ควรล้างและเปลี่ยนน้ำทุกสัปดาห์ ที่สำคัญควรทายากันยุงหรือนอนกลางมุ้ง เพื่อป้องกัน 3 โรค ได้แก่ โรคไข้เลือดออก โรคไข้ปวดข้อยุงลาย และโรคติดเชื้อไวรัสซิกา

ปัญหาหลักที่ทำให้โรคไข้เลือดออกระบาดหนัก คือ จำนวนยุงลายที่เพิ่มมากขึ้นและมีการแพร่พันธุ์แบบทวีคูณออกไข่ครั้งละ 100-200 ฟอง ทำให้ยุงลายเกิดใหม่เป็นจำนวนมาก การป้องกันและควบคุมโรคต้องกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย ป้องกันไม่ให้ยุงลายลงไปวางไข่ได้ ที่ผ่านมาถึงแม้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะพยายามฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายอย่างต่อเนื่องในพื้นที่เสี่ยง แต่ดูเหมือนว่ายุงเริ่มจะดื้อต่อสารเคมี และยังคงมีการระบาดอย่างต่อเนื่องอย่างน่าเป็นห่วง

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม