แนะเปิดพื้นที่ "สื่อสร้างสรรค์" เพื่อเด็ก

โดย
| |
อ่าน : 4,597

ดึงสถานศึกษาร่วม...สร้างศูนย์เรียนรู้

 

                     นพ.ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส กล่าวปาฐกถาเรื่อง "ปฏิรูปประเทศไทย ด้วยสื่อสร้างสรรค์เพื่อเด็กและเยาวชน" ในงานมหกรรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อเด็ก และเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 1 "พลังภาคี หนุนกองทุนสื่อดี เพิ่มพื้นที่สื่อสร้างสรรค์" จัดโดยแผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน (สสย.) มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เมื่อเร็วๆ นี้ ว่า สื่อสร้างสรรค์เพื่อเด็กและเยาวชน ภาครัฐ และองค์กรภาคี ต้องเข้ามีส่วนร่วมเพื่อเปิดพื้นที่ให้เด็กได้รับสื่อที่ดี โดยเริ่มที่ฐานของสังคม ตั้งแต่ 1.ระดับหมู่บ้าน โดยส่งเสริมให้เด็กรักการอ่าน ควรสนับสนุนให้เด็กได้อ่าน และจัดสร้างห้องสมุดหมู่บ้าน 2.ทุกตำบลต้องมีศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบล โดยองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) 3.ทุกตำบลต้องมีงานวิจัย เพื่อเด็กเละเยาวชนได้เรียนรู้ถึงประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของตัวเอง และมีพิพิธภัณฑ์ตำบลไว้เป็นแหล่งเรียนรู้ และสร้างศูนย์ศิลปวัฒนธรรม 4.สร้างศูนย์กีฬาเป็นแหล่งนันทนาการ และ 5.ศูนย์การเรียนรู้พิเศษระดับชุมชน นอกจากนี้ ควรสร้างสรรค์พื้นที่สื่อดีระดับจังหวัด มีวิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ จะต้องเป็นภาคีร่วมเครือข่ายเพื่อเปิดพื้นที่สื่อที่ดีสำหรับเยาวชน ขณะเดียวกันในระดับชาติ ทั้งวิทยุ โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต สื่อภาพยนตร์ โดยเฉพาะโทรทัศน์ ควรจัดเวลาให้เหมาะสมกับเยาวชนได้ซึมซับ นำเสนอสารคดี และสิ่งที่ดีๆ อย่างไรก็ตาม การจัดพื้นที่สื่อสร้างสรรค์เพื่อเด็กและเยาวชนจะต้องมีสถาบันการศึกษาร่วมด้วย เพื่อเป็นการสร้างศูนย์ความรู้เพื่อเด็กและเยาวชน

 

                     นายธีระ สลักเพชร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวว่า จากการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรวดเร็ว สื่อเป็นกลไกเป็นช่องทางสื่อสารข้อมูลที่มีศักยภาพในการเผยแพร่ ในทางกลับกัน พบว่าการนำเสนอข้อมูลข่าวสารในประเด็นเนื้อหา และเรื่องราวของสื่อบันเทิง ผู้ประกอบการขาดจริยธรรม และตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ทำให้สังคมโดยรวมเกิดพฤติกรรมลอกเลียนแบบ ที่ขัดต่อบรรทัดฐานที่ดีงามของสังคม ทั้งในมิติเรื่องเพศ ภาษา และความรุนแรง ที่อยู่ในสื่อทุกประเภท เช่น ภาพยนตร์ วิทยุ โทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ โทรศัพท์มือถือ เกม และอินเตอร์เน็ต ในส่วนของรัฐบาลโดย วธ.มีนโยบายแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ ทั้งทางกฎหมาย และความร่วมมือจากภาคประชาสังคม รวมถึง การออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติ ซึ่งขณะนี้กำลังร่างกฎหมาย รวมทั้ง การจัดตั้งกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เพื่อเสนอต่อรัฐบาล คาดว่าจะเป็นรูปธรรมในเร็วๆ นี้

 

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน

 

 

 

update: 26-11-52

อัพเดทเนื้อหาโดย: ภราดร เดชสาร

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม