โซเดียมกับอาหารแปรรูป

โดย
| |
อ่าน : 1,498

ที่มา : เอกสารความรู้จากโครงการรณรงค์ลดการบริโภคโซเดียมในประเทศไทย

โซเดียมกับอาหารแปรรูป thaihealth

แฟ้มภาพ

การบริโภคโซเดียมมากเกินไป มีผลเสียต่อสุขภาพ การบริโภคโซเดียมสูงเป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงสำคัญ ของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ได้แก่ โรคไต โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง และอัมพาต

อาหารทุกอย่างมีโซเดียมตามธรรมชาติอยู่แล้ว ซึ่งหากผ่านการเติมเกลือเพื่อแปรรูป หรือถนอมอาหารก็จะทำให้ปริมาณโซเดียมในอาหารนั้นเพิ่มสูงขึ้น โซเดียมถูกนำมาใช้เพื่อประโยชน์ทั้งเป็นสารปรุงแต่งรส ยืดอายุการเก็บรักษา ทำให้อาหารเก็บไว้ได้นานขึ้น เช่น ผงฟู ผงกันบูด ผงชูรส

ตัวอย่างปริมาณโซเดียม ก่อน – หลัง แปรรูป

ไข่ต้ม ก่อนแปรรูป จะมีโซเดียมเฉลี่ย 80 มิลลิกรัม แต่หลังแปรรูปเป็นไข่เค็ม จะมีโซเดียมเฉลี่ย 380 มิลลิกรัม

ปริมาณโซเดียมในอาหารแปรรูป

 • แหนม 100 กรัม   โซเดียม 990 มิลลิกรัม
 • เนื้อแดดเดียว 100 กรัม   โซเดียม 1,514 มิลลิกรัม
 • ปลาสลิดทอด 100 กรัม   โซเดียม 1,694 มิลลิกรัม
 • หมูแผ่น 100 กรัม   โซเดียม 1,592 มิลลิกรัม
 • กุนเชียง 100 กรัม   โซเดียม 1,303 มิลลิกรัม
 • ไส้กรอก 100 กรัม   โซเดียม 680 มิลลิกรัม
 • ผักกาดดอง 100 กรัม   โซเดียม 1,498 มิลลิกรัม
 • มะม่วงแช่อิ่ม 100 กรัม   โซเดียม 504 มิลลิกรัม

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม