ห้ามขายน้ำอัดลม-ขนมหวานในโรงเรียน ลดปัญหาเด็กฟันผุ

| |
อ่าน : 1,977

ที่มา : เดลินิวส์

ห้ามขายน้ำอัดลม-ขนมหวานในโรงเรียน ลดปัญหาเด็กฟันผุ thaihealth

เเฟ้มภาพ

กทม.สำรวจเด็กอนุบาล-ชั้นประถม ฟันผุร้อยละ 50 จึงสั่งรร.ในสังกัดห้ามร้านค้าจำหน่ายน้ำอัดลมและขนมหวานทุกชนิด

จากกรณีผลสำรวจนักเรียนอนุบาลถึงนักเรียนประถมศึกษาทั่วประเทศ เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพช่องปากเด็กวัยเรียน พบเกิดฟันผุในระยะเป็นรูถึงร้อยละ 50 เฉลี่ย 1-2 ซี่/คน จึงควรหลีกเลี่ยงการจำหน่าย หรือการจัดให้บริโภคเครื่องดื่มรสหวานที่มีน้ำตาลสูง ขนมหวาน ขนมกรุบกรอบ รวมถึงสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ร้านค้ารอบรั้วโรงเรียน

นายณัฐพงศ์ ดิษยบุตร ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กทม. กล่าวว่า โรงเรียนในสังกัด กทม. ได้ดำเนินการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการและแนวทางการสร้างเสริมความรอบรู้และทักษะในการดูแลช่องปากและการเลือกรับบริการทางทันตกรรม โดยจัดการเรียนการสอนเรื่องสุขบัญญัติ 10 ประการ และให้ความรู้เรื่องอาหารและโภชนาการแก่นักเรียน รวมถึงส่งเสริมสุขภาพช่องปากและฟันของนักเรียน จัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาให้เอื้อและสนับสนุนการป้องกันและสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก 

โดยจัดพื้นที่สำหรับแปรงฟัน ให้นักเรียนแปรงฟันหลังรับประทานอาหาร รวมทั้งให้ความรู้ผู้ปกครองในการดูแลสุขภาพช่องปากของนักเรียน ตลอดจนให้โรงเรียนประสานกับศูนย์บริการสาธารณสุขในการให้ความรู้และบริการทางทันตกรรมแก่นักเรียนที่มีปัญหาสุขภาพช่องปาก โดยตรวจสุขภาพทางช่องปากและฟันเป็นประจำทุกปี ขณะเดียวกันได้กำชับให้สถานศึกษากำกับดูแลการจำหน่ายอาหารว่าง เครื่องดื่มในโรงเรียน ให้เป็นไปตามระเบียบ มีคุณค่าตามหลักโภชนาการที่สะอาดและปลอดภัยแก่นักเรียน ไม่ให้นำสินค้าไปจำหน่ายให้กับนักเรียนบนห้องเรียน ห้ามจำหน่ายน้ำอัดลม อาหารกรุบกรอบ ลูกอมทุกชนิด อาหารประเภทปิ้งย่างที่ไม่สะอาด มีโภชนาการต่ำและไม่ปลอดภัย

ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเรื่องการจำหน่ายอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่มที่มีคุณค่าถูกหลักโภชนาการแก่บุคลากรและร้านค้าทั้งในโรงเรียนและบริเวณรอบโรงเรียน รวมทั้งให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ อบรมให้ความรู้แก่นักเรียนในการเลือกซื้ออาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่มที่มีคุณค่าและมีประโยชน์ต่อสุขภาพ และแนะนำนักเรียนไม่ให้ซื้ออาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่มที่ไม่มีประโยชน์โดยเฉพาะบริเวณรอบโรงเรียน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการสื่อสารมวลชน ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม