กำหนดการ พิธีมอบรางวัลวิสาหกิจต้นแบบ และนิทรรศการสรุปผลการดำเนินงาน ภายใต้โครงการส่งเสริมผลิตภาพและสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SHAP)

โดย
| |
อ่าน : 325
กำหนดการ
พิธีมอบรางวัลวิสาหกิจต้นแบบ และนิทรรศการสรุปผลการดำเนินงาน
ภายใต้โครงการส่งเสริมผลิตภาพและสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SHAP)
วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.30 - 16.00 น.
ณ ห้องประชุม Mayfair Grand  Ballroom โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร
 
14.30 น.     ลงทะเบียนสื่อมวลชน
14.45 น.     ชมนิทรรศการ SHOW&SHARE วิสาหกิจต้นแบบ 
15.00 น.     กล่าวรายงาน 
โดยนายวุฒิชัย ประชาพร ผู้อำนวยการกองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรมกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
15.10 น.     มอบโล่รางวัล/เกียรติบัตรแก่วิสาหกิจต้นแบบมอบเกียรติบัตรตัวแทนเจ้าหน้าที่ SHAP Agents 
1.รางวัลวิสาหกิจต้นแบบระดับเพชร 3 รางวัล 
2.รางวัลวิสาหกิจต้นแบบระดับแพลทตินั่ม  12 รางวัล 
3.รางวัลวิสาหกิจต้นแบบระดับทอง 30 รางวัล
4.รางวัลวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ 3 รางวัล  วิสาหกิจชุมชน ระดับเพชร 1 ระดับแพลทตินั่ม 1 ระดับทอง 1
5.รางวัลวิสาหกิจต้นแบบ 17 รางวัล  
6. มอบเกียรติบัตร SHAP Agents
15.30 น.     กล่าวแสดงความยินดี
โดย นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม                           
กล่าวถึงบทบาทของ สสส.
โดย ดร.ประกาศิต กายะสิทธิ์ รองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) และรักษาการผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สสส.
16.00 น.     สื่อมวลชนสัมภาษณ์
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม