ภาคีฯ ชง 5 ยุทธศาสตร์แก้ปัญหาสุรา

โดย
| |
อ่าน : 2,073

พบหน้าใหม่จำนวนมาก

 

          เวทีระดมความคิดประชุมวิชาการสุราระดับชาติ ครั้งที่ 5 เผยพบนักดื่มหน้าใหม่ต่ำกว่า 18 จำนวนมาก ชี้ต้องอาศัยความร่วมมือหลายหน่วยงานถึงแก้สำเร็จ

 

          นายมานิต นพอมรบดี รมช.สาธารณสุข (สธ.) เป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการสุราระดับชาติ ครั้งที่ 5 ในหัวข้อ แผนยุทธศาสตร์เพื่อควบคุมปัญหาสุราระดับชาติจัดโดยศูนย์วิจัยปัญหาสุรา ร่วมกับภาคีเครือข่าย 10 องค์กร เพื่อระดมความคิดให้เกิดการควบคุมปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นวาระแห่งชาติและวาระท้องถิ่น

 

          นายมานิต กล่าวว่า ในฐานะ สธ.เป็นผู้ดูแล พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งประกาศใช้มาตั้งแต่ต้นปี 2551 ดูแลควบคุมทุกด้านทั้งการจำหน่ายการโฆษณา แต่ก็ยังพบมีจำนวนนักดื่มหน้าใหม่ โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นอายุต่ำกว่า 18 ปี เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สาเหตุส่วนหนึ่งน่าจะมาจากการขาดการประชาสัม พันธ์ และการให้ความรู้กับประชาชน ดังนั้น การแก้ไขปัญหาหากหวังพึ่งเพียง สธ.คงไม่ประสบความ สำเร็จต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ การประชุมครั้งนี้เกิดจากหลายหน่วยงาน เชื่อว่าจะร่วมผลักดันการแก้ไขปัญหาควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น

 

          ด้าน ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการสร้างสุขภาพและลดปัจจัยเสี่ยง สำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ยุทธศาสตร์ที่จะนำมาหารือมีด้วยกัน 5 ด้าน ประกอบด้วย 1.ควบคุมการเข้าถึงทางเศรษฐศาสตร์และกายภาพ เช่น ราคา สถานที่จำหน่าย 2.การเปลี่ยนแปลงค่านิยม เช่น การควบคุมการโฆษณา 3.การลดอันตรายจากการบริโภค 4.การจัดการปัญหาสุราในระดับพื้นที่ 5.พัฒนากลไกการจัดการและสนับสนุนที่เข้มแข็ง

 

          ทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ไม่ใช่เรื่องใหม่ เคยทำมาแล้วในอดีต ติดปัญหาที่ว่าในแต่ละพื้นที่มีการใช้ตัวบทกฎหมายในบริบทที่แตกต่างกัน ทำให้การดำเนินการไม่ไปในทิศทางเดียวกัน ทำให้การแก้ปัญหาจึงยังไม่ได้ผลเท่าที่ควร ดังนั้น การประชุมในครั้งนี้จะมาหาทางออกร่วมกัน เพื่อทำให้การควบคุมปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกหน่วยงาน ทุกพื้นที่ ดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งหลังจากการประชุมในวันนี้จะนำ ไปเสนอต่อในที่ประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 2 ช่วงวันที่ 17-18 ธ.ค.นี้ ซึ่งนายกรัฐมนตรีเป็นประธานดร.สุปรีดา กล่าว

 

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

 

 

 

update: 27-11-52

อัพเดทเนื้อหาโดย: อัญณิกา กฤษสมัย

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผล กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา - ชีวิตดีเริ่มที่เรา
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม