เมืองหนองคายเร่งพัฒนาหลักประกันสุขภาพ สร้างสุขภาวะระดับพื้นที่

| |
อ่าน : 467

ที่มาและภาพประกอบ : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

เมืองหนองคายเร่งพัฒนาหลักประกันสุขภาพ สร้างสุขภาวะระดับพื้นที่ thaihealth

เทศบาลเมืองหนองคายเร่งจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพ โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ มุ่งขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะระดับพื้นที่

นายวีระชัย  โชคมงคลภูมิรัตน์  รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย  เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ  เทศบาลเมืองหนองคาย  ที่หอประชุมเทศบาลเมืองหนองคาย  โดยมีคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ  คณะทำงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองหนองคาย  และบุคลากรหน่วยบริการด้านสาธารณสุข  ผู้ขอรับการสนับสนุนเข้าร่วมประชุมจำนวน  55  คน

ทั้งนี้  สถาบันการจัดการระบบสุขภาพมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)  จัดทำโครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะระดับพื้นที่  มีความประสงค์จะสนับสนุนกลไกการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะในระดับพื้นที่ผ่านทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต  8  ซึ่งได้คัดเลือกกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองหนองคายเข้าร่วมโครงการ 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดกระบวนการพัฒนาในการจัดทำแผนงานโครงการที่มีคุณภาพ  เกิดการบูรณาการโครงการกิจกรรมและทรัพยากรมีการพัฒนาต่อยอดผลงานของพื้นที่
 

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม