ปูทางงานวิจัยสู่การใช้งานจริง ชูนวัตกรรมตอบโจทย์ "โควิด-โรคอุบัติใหม่"

| |
อ่าน : 1,026

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ

ปูทางวิจัยไทยสู่การใช้จริง ชูนวัตกรรมตอบโจทย์

แฟ้มภาพ

"มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ" เวทีนำเสนอผลงานวิจัยที่มีศักยภาพกว่า 300 ผลงานจาก 5 กลุ่ม ไฮไลต์งานชูนวัตกรรมตอบโจทย์ "โควิด-โรคอุบัติใหม่" ทั้งชุดป้องกันทางการแพทย์ ชุดทดสอบโรค สเปรย์เคลือบหน้ากากป้องกันไวรัส ระบุกิจกรรมสร้างความพร้อมให้คนไทยเรียนรู้วิถี นิวนอร์มอลสกัดโรคระบาด จำกัดจำนวน ผู้เข้างาน 5 หมื่นคนตลอดเวลา 5 วัน ย้ำไม่รับ วอล์คอิน

ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กล่าวว่า การสร้างความสมดุลของโลกในมิติต่างๆภายใต้บรรทัดฐานใหม่ หรือนิวนอร์มอล ที่ส่งผลให้การดำเนินชีวิตเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตใต้หลักมาตรฐานที่ไม่คุ้นเคยใน ทุกๆ ด้าน งานวิจัยและนวัตกรรมจึงเป็นกลไก และเครื่องมือสำคัญที่เข้ามามีบทบาทและรับมือกับการระบาดของโรคโควิด-19 และการใช้ชีวิตในยุคหลังโควิด ด้วยการบูรณาการ ในทุกภาคส่วน เพื่อให้ได้ผลวิจัยและนวัตกรรม ที่ตอบโจทย์ประเด็นปัญหา นำไปสู่การแก้ไขและสามารถพึ่งพาตนเองได้ในสังคมวิถีใหม่

ดังนั้น เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงเพื่อให้ สอดคล้องกับหน่วยงานทุกภาคส่วน จึงสนับสนุน ให้เกิดการจัดงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563" ระหว่างวันที่ 2-6 ส.ค.นี้ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ เวทีสำคัญในการนำเสนอผลงานวิจัยที่มีศักยภาพ หรือ พร้อมใช้ประโยชน์ในรูปแบบที่หลากหลาย และสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วน นำพาประเทศไทยฝ่าวิกฤติโควิด-19

นิทรรศการผลงานแบ่งเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้ 1.งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้ 2. งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทาย ของสังคม 3. งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน 4. งานวิจัย และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่และลด ความเหลื่อมล้ำ และ5. งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจบีซีจี

รวมถึงนิทรรศการไฮไลต์ แสดงผลงานวิจัย และกิจกรรมการวิจัยจากหน่วยงานในระบบ วิจัยร่วมด้วยนิทรรศการนวัตกรรมตอบโจทย์ "โรคอุบัติใหม่" และนิทรรศการชุมชนเข้มแข็ง ด้วยวิจัยและนวัตกรรม กว่า 300 ผลงาน

โดยมุ่งเน้นเชื่อมโยงบูรณาการองค์ความรู้ ไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศทั้งในมิติเชิงวิชาการนโยบาย สังคม ชุมชน และพาณิชย์อุตสาหกรรม อาทิ งานวิจัยจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผลงาน ชุด PPE และมาตรฐานผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์งานวิจัยจาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผลงาน Covid 19 Genstrip test งานวิจัยจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ผลงาน มดบริรักษ์ หรือกำแพงต้นไม้บำบัดมลพิษ งานวิจัยจากสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ผลงาน นวัตกรรมสเปรย์เคลือบผิวหน้ากากผ้าสำหรับป้องกันไวรัส

อีกทั้งผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษากว่า 100 ผลงาน และกิจกรรมภาคการประชุมกว่า 120 หัวข้อเรื่อง อาทิ พลิกวิกฤติโควิด-19 ด้วยนวัตกรรมการแพทย์, เครื่องมือเปิดเมือง ปลอดภัย Thai stop covid ที่ล้วนส่งเสริมกลไกการเชื่อมโยงการพัฒนางานวิจัยในประเทศ และกิจกรรมนำเสนอบทความงานวิจัยกว่า 100 ผลงาน กิจกรรมมอบรางวัล Thailand Research Expo 2020 ให้แก่หน่วยงานที่นำเสนอนิทรรศการงานวิจัยได้อย่างโดดเด่นและผลงานวิจัยมีคุณภาค

ภาคการวิจัยของประเทศมีความตื่นตัวอย่างมาก มีหลายภาคส่วนเข้ามาทำงานวิจัยเกี่ยวกับโควิด จึงถือเป็นภาพใหม่ของการวิจัย ซึ่งไม่ได้มีวิจัยในเชิงวิทยาศาสตร์เท่านั้น แต่ยังมีมิติทางด้านสังคมและด้านอื่นๆ ด้วย จึงนำเสนอ 3 ส่วนสำคัญ คือ 1.ข้อมูลงานวิจัยเกี่ยวข้องกับโรคโควิด-19 ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา เป็นงานวิจัย ที่นำไปใช้แล้วและได้ประสิทธิภาพ อาทิ ชุดตรวจโรค อุปกรณ์ป้องกัน ทางการแพทย์อย่างชุดพีพีอี เครื่องช่วยหายใจขนาดเล็ก รวมกว่า 37 ชิ้น และหุ่นยนต์อำนวยความสะดวกกว่า 200 รูปแบบ

2.งานวิจัยที่เตรียมใช้หลังโควิด โดยจะ เกี่ยวข้องกับการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประชาชน ผ่านการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่มาปรับใช้ 3.งานวิจัย ที่จะส่งเสริมการเข้าสู่นิวนอร์มอล อย่างภาคเสวนาทางวิชาการ

ขณะเดียวกันภายในงานจำเป็นต้องมี มาตรการในการคัดกรองผู้เข้าร่วมงานและ นิทรรศการอย่างเข้มงวด โดยกำหนดผู้เข้า ร่วมงานสามารถลงทะเบียนได้ 2 รูปแบบได้แก่ 1.รูปแบบออนไลน์  2.รูปแบบ Onsite หรือ การเข้าร่วมสัมมนาและชมนิทรรศการ ณ สถานที่จัดงานผ่านทางเว็บไซต์ โดยสามารถ ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้-31 ก.ค.นี้ (https://researchexpo.nrct.go.th/web2020/) และจำกัดจำนวนผู้เข้าชมงาน จึงงดลงทะเบียน หน้างานและ walk in ในทุกกรณี

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม