"เทใจ" ช่วยโรงเรียนปลอดภัยจากโควิด-19

| |
อ่าน : 548

ที่มา : เว็บไซต์เทใจดอทคอม

เเฟ้มภาพ

ด้วยความร่วมมือจากสถาบันเช้นจ์ฟิวชันภายใต้มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ infoAID เทใจดอทคอม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) และภาคีเครือข่ายโรงเรียนสร้างสุขภาวะ ร่วมเปิดตัวโครงการ “เทใจช่วยโรงเรียนปลอดภัยจากโควิด-19”

เป้าหมายเพื่อช่วยเหลือในการระดมทุนสำหรับจัดซื้ออุปกรณ์จำเป็น เช่น หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ น้ำยาทำความสะอาด ที่วัดไข้ สำหรับโรงเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เป็นระยะเวลา 1 เดือน เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะที่ดี และป้องกันความเสี่ยงการระบาดของโควิด-19 ในโรงเรียน

สนใจเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://taejai.com/th/d/safethchildren/ หรือ โทร. 098-615-5885

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม