สสส.จับมือ การกีฬาฯ พัฒนาการออกกำลังกาย

โดย
| |
อ่าน : 2,565

จี้  เยาวชนไทยเล่นกีฬาให้ถูกวิธี

 

 

                เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร สมาคมกีฬาไทย และบริษัท สยามสปอร์ตมีเดีย แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) จัดแถลงข่าวโครงการ พี่สอนน้องชวนกันออกกำลังกาย ณ. ศูนย์กีฬาวชิรเบญจทัศ  เขตจตุจักร  เพื่อเป็นการสนับสนุนเยาวชนอายุระหว่าง 8-14 ปี ในเขตพื้นที่ กรุงเทพมหานคร ให้ใช้เวลาว่างช่วงหลังเลิกเรียนให้เป็นประโยชน์ด้วยการออกกำลังกาย  และเพิ่มพูนทักษะพื้นฐานการเล่นกีฬาอย่างถูกวิธี

 

                นายวิวัฒน์  วิกรานตโนรส ประธานคณะกรรมการบริหารแผนคณะที่ 5 (สสส.) กล่าวว่า สสส.ได้มีการส่งเสริมในเรื่องของการอยู่ดีกินดีให้กับประชาชนทุกกลุ่มและสิ่งที่ สสส. ได้ทำคือ กำหนดให้ประชาชนทุกกลุ่มมีสุขภาวะที่ยั่งยืนและสุขภาพที่ดีทั้ง 4 มิติ คือเรื่อง กาย ใจ ปัญญาและสังคม จึงได้มีการจัดกิจกรรมขึ้นเพื่อขยายพื้นที่ในด้านการเรียน การสร้างเสริมสุขภาพ หรือเป็นการสร้างจิตสำนึกให้เกิดความถนัดในเรื่องของการดูแลสุขภาพ ในส่วนของเยาวชนนั้นสำคัญมาก เพราะเราทราบดีอยู่แล้วว่าเยาวชนนั้นเป็นบุคลากรที่จะเป็นอนาคตของชาติ เพราะฉะนั้นการที่จะให้เยาวชนได้เรียนรู้และปฏิบัติในสิ่งที่เป็นประโยชน์และนำไปสู่พัฒนาการ เพื่อที่จะให้เยาวชนที่มีคุณภาพดี นั่นคือหลักการที่ สสส. ดำเนินการอยู่ การที่มีเยาวชนมากเพราะว่าจะมุ่งให้เยาวชนเป็นแกรนนำที่จะสร้างผู้นำไปสู่การขยายผล คำว่าพี่สอนน้อง สสส.ได้เพิ่มเรื่องของค่ายกีฬาที่จะสร้างเสริมในเรื่องของสุขภาพ เรื่องของความสามารถ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผู้นำ หรือแม้แต่ทักษะในเรื่องกีฬา ฉะนั้นการที่เราได้มีการฝึกอบรมเยาวชนที่เป็นค่ายเช่นนี เพื่อให้เยาวชนได้มีการแสดงออกถึงศักยภาพทำหน้าที่เป็นผู้นำ ก็เลยได้ใช้โอกาสนี้ จัดโครงการ พี่สอนน้องชวนกันออกกำลังกาย เพื่อเป็นการขยายผลจะทำให้การสอนน้องนั้นมีการแพร่กระจายที่เป็นระบบครอบครัว มีลักษณะงานที่เข้มแข็ง

 

                นายอนันต์  ศิริภัสราภรณ์ นายกสมาคมกีฬากรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ในฐานะของสมาคมกรุงเทพมหานครก็เป็นองค์กรที่เข้ามาช่วยส่งเสริมทางด้านการกีฬาของ กทม. ซึ่งมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ สำนักวัฒธรรมกีฬาและการท่องเที่ยว รวมทั้งโรงเรียนกีฬากทม. และโรงเรียนในสังกัดของ กทม. กว่า 100 โรงเรียน นักเรียนกว่าอีกแสนคน ส่วนใหญ่ก็จะสอนกีฬาขั้นพื้นฐานทั่วไป เมื่อได้มีโอกาสที่ทาง สสส. ร่วมกับ บริษัท สยามสปอร์ตมีเดีย ฯ ได้จัดโครงการนี้ทำให้เด็กได้มีโอกาสเรียนพื้นฐานของการเล่นกีฬา 2-3 ประเภทใหญ่ ๆ  เช่น ฟุตบอล,ฟุตซอล,บาสเกตบอล เป็นต้น โดยคนที่มีประสบการณ์ โค้ชซึ่งเป็นนักกีฬาทีมชาติจะได้มาถ่ายทอดเทคนิคพิเศษจากกีฬาพื้นฐาน  และเด็ก ๆ ของเราก็จะได้มีการพัฒนาสู่การแข็งขันเพื่อความเป็นเลิศต่อไปในอนาคต ต้องขอบคุณทาง สสส.ที่ได้ชอบนำโครงการที่ดีมาให้คนเมืองหลวงอยู่เสมอ

 

                นายสมศักดิ์  จันทวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กทม. กล่าวว่า สสส.ได้ร่วมกับ สมาคมกีฬา กทม. ดำเนินกิจกรรมที่ดีอย่างนี้ซึ่งจะสอดคล้องแนวนโยบายโดยสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยว ซึ่งกีฬานั้นก็ได้มีหลายวัตถุประสงค์ที่จะมุ่งเน้นในการส่งเสริมกีฬามวลชน  เพื่ออาชีพ เพื่อความเป็นเลิศ เป็นการเน้นให้เกิดสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง  โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายอย่างที่ได้มีการชวนพี่น้องออกกำลังกายก็เป็นการสร้างวัฒนธรรมในเรื่องของการออกกำลังกาย โดยมีการสอดคล้องกับและตรงกันกับวัตถุประสงค์ของ กทม. ซึ่งทาง กทม. มีพื้นที่จัดไว้สำหรับออกกำลังกายนำไปสู่เยาวชน 37 แห่ง ในศูนย์กีฬาอีก 8 แห่ง ลานกีฬาทั่วไปอีก 1,200 กว่าแห่ง ซึ่งพื้นที่เหล่านี้เป็นที่รองรับ  ดังนั้นโครงการนี้ กทม. มีความพร้อมความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะสนับสนุนในเรื่องของสถานที่ อุปกรณ์ ในโครงการนี้

 

                ด้านนายสรายุทธ  มหวลีรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามสปอร์ตมีเดีย แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ทั้งหมด 4 ชนิดกีฬาคือ ฟุตบอล,ฟุตซอล,บาสเกตบอลและว่ายน้ำโดยที่น้อง ๆ ที่มีอายุระหว่าง 10-14 ปี ร่วมอบรมฟุตบอล,ฟุตซอล,บาสเกตบอล ส่วนอายุ 8-12 ปี สมัครอบรมว่ายน้ำ ซึ่งวิชาว่ายน้ำได้บรรจุในหลักสูตรของการศึกษา จะเน้นการว่ายน้ำเป็น การช่วยเหลือตนเองและผู้อื่น  ซึ่งการเล่นกีฬาก็เป็นคอนเซ็ปต์ของ สสส.ที่อยากจะให้เกิดความปลอดภัยกับเด็กที่ว่ายน้ำไม่เป็นซึ่งเราจะแบ่งการอบรมเป็น 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง 30 พ.ย. 52 รุ่นที่ 2 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี่ถึง 25 ธ.ค. 52 เยาวชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการสมัครได้ที่ บริษัท สยามสปอร์ตมีเดีย แมเนจเม้นท์ รามอินทรา 40 หรือที่ศูนย์กีฬา กทม. ที่ร่วมโครงการทั้ง 8 แห่ง สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร 0-2508-8276 และ 08-9079-1420 การอบรมไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น เพราะทาง สสส. เป็นผู้ดูแลให้หมดทุกอย่างและได้รับชุดอุปกรณ์ในการเล่นกีฬารวมทั้งได้มาเล่นกีฬาของศูนย์กีฬา กทม.

 

 

 

 

 

เรื่องโดย: เปรมยุดา จิตรงาม team content  www.thaihealth.or.th

 

 

update: 30-11-52

อัพเดทเนื้อหาโดย: เปรมยุดา จิตรงาม

 

 

 

 

 

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม