สสส.จับมือ การกีฬาฯ พัฒนาการออกกำลังกาย

โดย
| |
อ่าน : 2,694

จี้  เยาวชนไทยเล่นกีฬาให้ถูกวิธี

 

 

                เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร สมาคมกีฬาไทย และบริษัท สยามสปอร์ตมีเดีย แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) จัดแถลงข่าวโครงการ พี่สอนน้องชวนกันออกกำลังกาย ณ. ศูนย์กีฬาวชิรเบญจทัศ  เขตจตุจักร  เพื่อเป็นการสนับสนุนเยาวชนอายุระหว่าง 8-14 ปี ในเขตพื้นที่ กรุงเทพมหานคร ให้ใช้เวลาว่างช่วงหลังเลิกเรียนให้เป็นประโยชน์ด้วยการออกกำลังกาย  และเพิ่มพูนทักษะพื้นฐานการเล่นกีฬาอย่างถูกวิธี

 

                นายวิวัฒน์  วิกรานตโนรส ประธานคณะกรรมการบริหารแผนคณะที่ 5 (สสส.) กล่าวว่า สสส.ได้มีการส่งเสริมในเรื่องของการอยู่ดีกินดีให้กับประชาชนทุกกลุ่มและสิ่งที่ สสส. ได้ทำคือ กำหนดให้ประชาชนทุกกลุ่มมีสุขภาวะที่ยั่งยืนและสุขภาพที่ดีทั้ง 4 มิติ คือเรื่อง กาย ใจ ปัญญาและสังคม จึงได้มีการจัดกิจกรรมขึ้นเพื่อขยายพื้นที่ในด้านการเรียน การสร้างเสริมสุขภาพ หรือเป็นการสร้างจิตสำนึกให้เกิดความถนัดในเรื่องของการดูแลสุขภาพ ในส่วนของเยาวชนนั้นสำคัญมาก เพราะเราทราบดีอยู่แล้วว่าเยาวชนนั้นเป็นบุคลากรที่จะเป็นอนาคตของชาติ เพราะฉะนั้นการที่จะให้เยาวชนได้เรียนรู้และปฏิบัติในสิ่งที่เป็นประโยชน์และนำไปสู่พัฒนาการ เพื่อที่จะให้เยาวชนที่มีคุณภาพดี นั่นคือหลักการที่ สสส. ดำเนินการอยู่ การที่มีเยาวชนมากเพราะว่าจะมุ่งให้เยาวชนเป็นแกรนนำที่จะสร้างผู้นำไปสู่การขยายผล คำว่าพี่สอนน้อง สสส.ได้เพิ่มเรื่องของค่ายกีฬาที่จะสร้างเสริมในเรื่องของสุขภาพ เรื่องของความสามารถ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผู้นำ หรือแม้แต่ทักษะในเรื่องกีฬา ฉะนั้นการที่เราได้มีการฝึกอบรมเยาวชนที่เป็นค่ายเช่นนี เพื่อให้เยาวชนได้มีการแสดงออกถึงศักยภาพทำหน้าที่เป็นผู้นำ ก็เลยได้ใช้โอกาสนี้ จัดโครงการ พี่สอนน้องชวนกันออกกำลังกาย เพื่อเป็นการขยายผลจะทำให้การสอนน้องนั้นมีการแพร่กระจายที่เป็นระบบครอบครัว มีลักษณะงานที่เข้มแข็ง

 

                นายอนันต์  ศิริภัสราภรณ์ นายกสมาคมกีฬากรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ในฐานะของสมาคมกรุงเทพมหานครก็เป็นองค์กรที่เข้ามาช่วยส่งเสริมทางด้านการกีฬาของ กทม. ซึ่งมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ สำนักวัฒธรรมกีฬาและการท่องเที่ยว รวมทั้งโรงเรียนกีฬากทม. และโรงเรียนในสังกัดของ กทม. กว่า 100 โรงเรียน นักเรียนกว่าอีกแสนคน ส่วนใหญ่ก็จะสอนกีฬาขั้นพื้นฐานทั่วไป เมื่อได้มีโอกาสที่ทาง สสส. ร่วมกับ บริษัท สยามสปอร์ตมีเดีย ฯ ได้จัดโครงการนี้ทำให้เด็กได้มีโอกาสเรียนพื้นฐานของการเล่นกีฬา 2-3 ประเภทใหญ่ ๆ  เช่น ฟุตบอล,ฟุตซอล,บาสเกตบอล เป็นต้น โดยคนที่มีประสบการณ์ โค้ชซึ่งเป็นนักกีฬาทีมชาติจะได้มาถ่ายทอดเทคนิคพิเศษจากกีฬาพื้นฐาน  และเด็ก ๆ ของเราก็จะได้มีการพัฒนาสู่การแข็งขันเพื่อความเป็นเลิศต่อไปในอนาคต ต้องขอบคุณทาง สสส.ที่ได้ชอบนำโครงการที่ดีมาให้คนเมืองหลวงอยู่เสมอ

 

                นายสมศักดิ์  จันทวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กทม. กล่าวว่า สสส.ได้ร่วมกับ สมาคมกีฬา กทม. ดำเนินกิจกรรมที่ดีอย่างนี้ซึ่งจะสอดคล้องแนวนโยบายโดยสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยว ซึ่งกีฬานั้นก็ได้มีหลายวัตถุประสงค์ที่จะมุ่งเน้นในการส่งเสริมกีฬามวลชน  เพื่ออาชีพ เพื่อความเป็นเลิศ เป็นการเน้นให้เกิดสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง  โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายอย่างที่ได้มีการชวนพี่น้องออกกำลังกายก็เป็นการสร้างวัฒนธรรมในเรื่องของการออกกำลังกาย โดยมีการสอดคล้องกับและตรงกันกับวัตถุประสงค์ของ กทม. ซึ่งทาง กทม. มีพื้นที่จัดไว้สำหรับออกกำลังกายนำไปสู่เยาวชน 37 แห่ง ในศูนย์กีฬาอีก 8 แห่ง ลานกีฬาทั่วไปอีก 1,200 กว่าแห่ง ซึ่งพื้นที่เหล่านี้เป็นที่รองรับ  ดังนั้นโครงการนี้ กทม. มีความพร้อมความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะสนับสนุนในเรื่องของสถานที่ อุปกรณ์ ในโครงการนี้

 

                ด้านนายสรายุทธ  มหวลีรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามสปอร์ตมีเดีย แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ทั้งหมด 4 ชนิดกีฬาคือ ฟุตบอล,ฟุตซอล,บาสเกตบอลและว่ายน้ำโดยที่น้อง ๆ ที่มีอายุระหว่าง 10-14 ปี ร่วมอบรมฟุตบอล,ฟุตซอล,บาสเกตบอล ส่วนอายุ 8-12 ปี สมัครอบรมว่ายน้ำ ซึ่งวิชาว่ายน้ำได้บรรจุในหลักสูตรของการศึกษา จะเน้นการว่ายน้ำเป็น การช่วยเหลือตนเองและผู้อื่น  ซึ่งการเล่นกีฬาก็เป็นคอนเซ็ปต์ของ สสส.ที่อยากจะให้เกิดความปลอดภัยกับเด็กที่ว่ายน้ำไม่เป็นซึ่งเราจะแบ่งการอบรมเป็น 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง 30 พ.ย. 52 รุ่นที่ 2 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี่ถึง 25 ธ.ค. 52 เยาวชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการสมัครได้ที่ บริษัท สยามสปอร์ตมีเดีย แมเนจเม้นท์ รามอินทรา 40 หรือที่ศูนย์กีฬา กทม. ที่ร่วมโครงการทั้ง 8 แห่ง สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร 0-2508-8276 และ 08-9079-1420 การอบรมไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น เพราะทาง สสส. เป็นผู้ดูแลให้หมดทุกอย่างและได้รับชุดอุปกรณ์ในการเล่นกีฬารวมทั้งได้มาเล่นกีฬาของศูนย์กีฬา กทม.

 

 

 

 

 

เรื่องโดย: เปรมยุดา จิตรงาม team content  www.thaihealth.or.th

 

 

update: 30-11-52

อัพเดทเนื้อหาโดย: เปรมยุดา จิตรงาม

 

 

 

 

 

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ(สวนโมกข์กรุงเทพ)  อยู่ในห้องแอร์  การใช้จ่าย  การลงทุน  ตั้งสติก่อนสตาร์ท  วิธีกินยาให้ถูกต้อง  ครอบครัวคือหัวใจแห่งการเยียวยา  สัมมาชีพ  แรงต้านทาน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ไฮโปแนทรีเมีย  อาหารที่ปรุงสุก ๆ ดิบ ๆ  ภัย  ของเล่น  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth วารสาร สารสองล้อ สมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย Thai Cycling For Health Association ชวนปั่นไปวัดบรมราชาฯ เชิงช่างหนึ่ง กับสงกรานต์ที่ผ่านมา หัวเข่าเสีย จนแทบเดินไม่ได้ เปลี่ยนชีวิตเขา อย่างน่าอัศจรรย์ bike to work  อาหารย่อยง่าย  เปลี่ยน ภาระ เป็นพลัง  มูลนิธิธรรมดี  เห็ดไข่ตายซาก  สารต้านอนุมูลอิสระ  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม