ร้อยเอ็ดเปิดอบรมเตรียมความพร้อม สำหรับคนพิการในสถานการณ์ภัยพิบัติ

| |
อ่าน : 894

ที่มาและภาพประกอบจาก เว็บไซต์สยามรัฐ

ร้อยเอ็ดเปิดอบรมเตรียมความพร้อม สำหรับคนพิการในสถานการณ์ภัยพิบั thaihealth

ร้อยเอ็ดเปิดการอบรมโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับคนพิการในสถานการณ์ภัยพิบัติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

นายวันชัย  คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายชำนาญ  ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับคนพิการในสถานการณ์ภัยพิบัติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 โดยมี นางสาววรางคณา  วงศ์มหาชัย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์และที่มาของโครงการ  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา  อำเภอเชียงขวัญ  จังหวัดร้อยเอ็ด

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดร้อยเอ็ด เล็งเห็นถึงความสำคัญของผู้พิการ ผู้ดูแลคนพิการ ครอบครัวคนพิการ กรณีมีภัยพิบัติเกิดขึ้นในพื้นที่ เช่น น้ำท่วม ไฟป่า หรือลมพายุเป็นต้น ซึ่งผู้สูงอายุ คนพิการ มักจะเป็นคนสุดท้าย  "ที่ติดอยู่ในบ้าน" และเป็นกลุ่มคนกลุ่มสุดท้ายที่ได้รับการช่วยเหลือ เนื่องจากชุมชนไม่ได้มีการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติ จึงได้กำหนดจัดโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับคนพิการในสถานการณ์ภัยพิบัติ และ เป็นการขับเคลื่อนตามแผนการจัดการภัยพิบัติสำหรับคนพิการ ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560 - 2564 สู่การปฏิบัติ

และเพื่อเป็นการสร้างความรับรู้ความเข้าใจให้กับคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ ครอบครัวคนพิการ อาสาสมัครด้านคนพิการ และชุมชน เพื่อเตรียมความพร้อมซักซ้อมการอพยพเคลื่อนย้ายคนพิการในสถานการณ์ภัยพิบัติ โดยได้จัดให้มีการสาธิตการฝึกและปฏิบัติการลดความเสี่ยงจากภัยใกล้ตัวในชีวิตประจำวัน และการซักซ้อมอพยพเคลื่อนย้ายคนพิการในสถานการณ์ภัยพิบัติ โดยวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้ร่วมอบรมประกอบด้วย คนพิการ สตรีพิการ เด็กพิการ ผู้ดูแลคนพิการ อาสาสมัคร เครือข่ายด้านคนพิการ ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วม

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการสื่อสารมวลชน ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม