กำหนดการ เสวนาสาธารณะ "The Best Place to Work - ที่ (น่า) ทำงาน"

โดย
| |
อ่าน : 372
กำหนดการ
เสวนาสาธารณะ  "The Best Place to Work - ที่ (น่า) ทำงาน" 
‘ศาสตร์และศิลป์แห่งการสร้างที่ทำงานชั้นยอด’

จัดโดย โครงการขับเคลื่อนความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาวะเด็กและครอบครัว และการพัฒนาศักยภาพเยาวชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับสำนักพิมพ์ bookscape
เสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 - 17.00 น.
ห้องประชุม 201 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 
13.00 - 13.30 น.     ลงทะเบียนสื่อมวลชน
13.30 - 15.30 น.     ช่วงที่ 1 : เสวนา "ศาสตร์และศิลป์แห่งการสร้างที่ทำงานชั้นยอด"
• รศ.ดร.พิภพ  อุดร 
อาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อดีตคณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี และอดีตผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ผศ.ดร.รชพร  ชูช่วย
อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ก่อตั้งสตูดิโอออกแบบ all(zone) และเจ้าของคอลัมน์ Shaped by Architecture ทาง The101.world 
• ดร.เบญจรงค์  สุวรรณคีรี
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร ME by TMB  Digital Banking ในเครือธนาคาร ทหารไทย
• ณัฐยา  บุญภักดี 
ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว สสส.
15.30 - 15.45 น.     พักรับประทานของว่าง
15.45 - 16.45 น.     ช่วงที่ 2 : เสวนา "ถอดรหัสสุดยอดที่ทำงาน: กูเกิล - ดีแทค - ศรีจันทร์"
• จิระวัฒน์  ภูมิศรีแก้ว  
ผู้จัดการฝ่ายนโยบายและความสัมพันธ์ภาครัฐ บริษัท กูเกิล (ประเทศไทย) จำกัด
• นาฏฤดี  อาจหาญวงศ์ 
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (ดีแทค)
• รวิศ  หาญอุตสาหะ 
ซีอีโอ บริษัท ศรีจันทร์สหโอสถ จำกัด
ดำเนินรายการโดย 
• ปาณิส โพธิ์ศรีวังชัย บรรณาธิการสารคดีและบทความ The101.world
16.45 - 17.00 น.     ช่วงถาม-ตอบ
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม