MOU ขับเคลื่อนงานบุญปลอดเหล้า 5 หน่วยงาน 105 ชุมชน

| |
อ่าน : 2,148

ที่มาและภาพประกอบจาก เว็บไซต์สยามรัฐ

MOU ขับเคลื่อนงานบุญปลอดเหล้า 5 หน่วยงาน 105 ชุมชน thaihealth

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะท้องถิ่นงานบุญประเพณีปลอดเหล้าปลอดภัย 5 หน่วยงาน 105 ชุมชน

เทศบาลนครอุดรธานีร่วมกับเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดอุดรธานี สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะท้องถิ่นงานบุญประเพณีปลอดเหล้าปลอดภัย 5หน่วยงาน 105 ชุมชน

MOU ขับเคลื่อนงานบุญปลอดเหล้า 5 หน่วยงาน 105 ชุมชน thaihealth

ที่ห้องประชุมเทศบาลนครอุดรธานี นายวันชัย จันพร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะท้องถิ่นงานบุญประเพณีปลอดเหล้าปลอดภัย 5 หน่วยงาน  ได้แก่ สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี, วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี ,สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี ,ประธานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดอุดรธานี  105 ชุมชนเทศบาลนครอุดรธานี

นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี กล่าวว่า  เทศบาลนครอุดรธานีร่วมกับสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดอุดรธานี ,สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าวเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาชน ชุมชนในการจัดงานบุญประเพณีปลอดเหล้า เพื่อผลักดันให้เกิดนโยบายงานบุญประเพณีปลอดเหล้าในระดับอำเภอและระดับจังหวัด เพื่อเป็นการณรงค์และประชาสัมพันธ์พื้นที่ต้นแบบงานบุญประเพณีปลอดเหล้าจึงได้จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะท้องถิ่นงดเหล้าเข้าพรรษา 105 ชุมชนเทศบาลนครอุดรธานี

MOU ขับเคลื่อนงานบุญปลอดเหล้า 5 หน่วยงาน 105 ชุมชน thaihealth

นายภาคภูมิ ปุผมาศ ประธานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดอุดรธานี กล่าวเพิ่มเติมว่า แนวคิดในการจัดให้พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เกิดความรับรู้ หวังลดปัญหาและความสูญเสียต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นและยังเป็นการตัวอย่างที่ดี สร้างสิ่งแวดล้อมและสังคมเอื้อต่อการเติบโตของเด็กและเยาวชนส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีต่อจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม