ธนาคารหนังสือของประเทศไทย นำร่อง กศน. จังหวัดอุบลราชธานีแห่งแรก

| |
อ่าน : 2,465

ที่มาและภาพประกอบจาก เว็บไซต์แนวหน้า

ธนาคารหนังสือของประเทศไทย นำร่อง กศน. จังหวัดอุบลราชธานีแห่งแรก thaihealth

จากข้อมูล ของ สสส.ที่ได้สำรวจงานวิจัยเกี่ยวกับการอ่านหนังสือของเด็กๆ ในหลายประเทศทั่วโลก ได้พบข้อสรุปว่า การส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กอ่านหนังสือตั้งแต่เล็กๆ เป็นการพัฒนาการเจริญเติบโตของเด็กให้เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคต ซึ่งการพัฒนาให้เด็กรักการอ่านนี้ถือได้ว่าเป็นการลงทุนที่ไม่มากนัก ทุกครอบครัว หรือสังคมสามารถกระทำได้โดยง่าย เกี่ยวกับการสนับสนุนส่งเสริมการอ่านให้กับเด็กตั้งแต่ในวัยเริ่มต้น สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ให้ความสำคัญในเรื่องนี้อย่างจริงจัง ด้วยการจัดกิจกรรม และส่งเสริมนโยบายในการปลูกฝังการอ่านให้เกิดขึ้นในครอบครัวอย่างต่อเนื่อง

เมื่อไม่นานมานี้ สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี ได้ร่วมกับคณะกรรมการจัดงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี จัดงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้ พร้อมทั้งมีกิจกรรม Run for Books “วิ่งเป็นของพี่ หนังสือนี้เพื่อน้อง” สามารถจัดหาทุนได้ถึง 1,896,397 บาท และได้นำทุนนี้ไปจัดซื้อหนังสือให้กับโรงเรียนที่ยังขาดแคลน สนับสนุนจัดตั้งโครงการกองทุนธนาคารหนังสือเพื่อเด็กปฐมวัยอุบลราชธานี ซึ่งเป็นธนาคารหนังสือแห่งแรกของประเทศไทย ควบคู่ไปกับการเปิดพื้นที่ให้ภาคีเครือข่ายทั้งหลายมีส่วนร่วมกับโครงการนี้ และยังเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถบริจาคสนับสนุนหนังสือภาพ หรือหนังสือนิทานสำหรับเด็กปฐมวัย เพื่อส่งต่อให้กับธนาคารหนังสือฯ อีกด้วย

ธนาคารหนังสือของประเทศไทย นำร่อง กศน. จังหวัดอุบลราชธานีแห่งแรก thaihealth

นายธฤติ ประสานสอนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุบลราชธานี (ผอ. สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี) เปิดเผยให้ทราบว่า จากการสำรวจการซื้อหนังสือในงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี พบว่ามีการซื้อหนังสือสำหรับเด็กเพียงร้อยละ 2 ซึ่งนับว่าเป็นจำนวนที่น้อยมากสะท้อนให้เห็นว่าพ่อ แม่ ผู้ปกครองยังไม่ให้ความสำคัญกับการใช้หนังสือกับเด็กเล็กๆ ในขณะที่แนวนโยบายการพัฒนาคนของจังหวัดอุบลราชธานี มุ่งส่งเสริมการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านของชาติ

ดังนั้น การจัดตั้งธนาคารหนังสือสำหรับเด็กและครอบครัว โดยใช้ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นพื้นที่ดำเนินการจึงเป็นโอกาสดีของเด็กและประชากรทุกคนในจังหวัดอุบลราชธานีจะมีแหล่งเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืนต่อไป

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2022 -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566
 • วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย -
 • ข้อมูลประกอบการประเมินพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน                                                                     การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 -
 • การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ -
 • คู่มือและชุดความรู้เพื่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย -
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม