กำหนดการ งานเสวนา “ตามสั่ง - ตามส่ง : บิดเมือง”

โดย
| |
อ่าน : 357
กำหนดการ
งานเสวนา “ตามสั่ง - ตามส่ง : บิดเมือง”
ในวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00-15.30 น.
ณ สมาคมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างแห่งประเทศไทย ซ.ลาดพร้าว 101 กรุงเทพมหานคร
 
13.00 - 13.30 น.     ลงทะเบียนสื่อมวลชน พร้อมชมนิทรรศการ
13.30 - 14.30 น.     VTR “ตามสั่ง-ตามส่ง” 
เสวนา หัวข้อ ตามสั่ง ตามส่ง : บิดเมือง
ผู้ดำเนินรายการ นายวีรพงษ์ เกรียงสินยศ กรรมการบริหารแผนคณะ 6 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
• ความสำคัญของการสร้างโอกาสในการมีสุขภาวะที่ดี ชีวิตวิถีใหม่ 
โดย นางเข็มเพชร เลนะพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักสร้างสรรค์โอกาส (สน.6) สสส.
• มุมมอง เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ที่เอื้อต่อการอยู่รอด / ขยายผลโครงการ
โดย 
รศ.ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ.ดร.รัตติยา ภูลออ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานเพื่อการวิจัยแรงงานแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• แนวคิด Resilience ขับเคลื่อนสังคมภายใต้โครงการพลเมืองไทยสู้ภัยวิกฤติ
โดย ดร.ศิญาณี หิรัญสาลี หัวหน้าชุดโครงการพลเมืองไทยสู้ภัยวิกฤติ 
• แรงกระเพื่อมการบิดเมือง การเปลี่ยนแปลงระดับโครงสร้าง
โดย นายอรรคณัฐ วันทนะสมบัต หัวหน้าโครงการ “ตามสั่ง ตามส่ง”
• สิ่งที่รับจากการดำเนินโครงการตามสั่ง ตามส่ง 
โดย นายเฉลิม  ชั่งทองมะดัน นายกสมาคมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างแห่งประเทศไทย
14.30 - 15.15 น.     สื่อมวลชนภายในงาน ถาม - ตอบ (และผู้สนใจร่วมแชร์ผ่านระบบ Online)
15.15 - 15.30 น.     ถ่ายภาพร่วมกัน
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักสร้างสรรค์โอกาส

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม