กำหนดการ รณรงค์ "งดเหล้า เซาหวย ช่วยประหยัด สู้โควิด" ช่วงเข้าพรรษานี้

โดย
| |
อ่าน : 350
กำหนดการ
รณรงค์ "งดเหล้า เซาหวย ช่วยประหยัด สู้โควิด" ช่วงเข้าพรรษานี้
วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมแม่ทัพโลก ชั้น 4 วัดชลประทานรังสฤษดิ์
 
10.00 น.     พบกับการเสวนา “งดเหล้า เซาหวย เปลี่ยนชีวิต สู้วิกฤต”  
• “นายธนากร คมกฤส”  เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน
นำเสนอผลสำรวจ “โอ่งรั่วของครัวเรือนในช่วงวิกฤตโควิด-19”
• “นางเสนาะ เฉลียวฉลาด” ต้นแบบคนสู้หวย “๙ สู่ชีวิตพอเพียง”
• “นายทองสุข-นางเอือก ผลเจริญ” คู่ชีวิตที่ฝ่าข้ามวิกฤต หวย เหล้า บุหรี่ 
จนฝ่ายหนึ่งเกือบเอาชีวิตไม่รอด
• “นายสุนทร ธรรมนาม”  ผู้นำชุมชนบ้านหนองคูน้อย จ.สุรินทร์
นำเสนอต้นแบบ “เติมโอ่งครัวเรือนด้วยแหล่งเก็บน้ำชุมชน”
กิจกรรมภายในงาน
• การแสดงเทศนาธรรม “โอ่งธรรม โอ่งชีวิต” โดย พระปัญญานันทมุนี 
เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์  พระอารามหลวง  จังหวัดนนทบุรี
• ชมไลฟ์สด ละครวิทยุ เรื่อง “เราเลิกกันเถอะ”
• ชมนิทรรศการ “โอ่งรั่วของครัวเรือนในช่วงวิกฤตโควิด19”
• และพิธีตั้งปณิธาน “ก้าวสู่ชีวิตพอเพียง สืบสาน รักษา ต่อยอดการดำเนินชีวิตตามแนวทาง ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม