สร้างพฤติกรรมอนามัยสิ่งแวดล้อมแบบ New Normal

| |
อ่าน : 1,504

ที่มา : สปริงนิวส์

สร้างพฤติกรรมอนามัยสิ่งแวดล้อมแบบ New Normal thaihealth

แฟ้มภาพ

"กรมอนามัย" หนุนคนไทย สร้างพฤติกรรมอนามัยสิ่งแวดล้อมแบบ New Normal ห่างไกล COVID-19

แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยภายหลังเป็นประธานกิจกรรมรณรงค์วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ปี 2563 “อนามัยสิ่งแวดล้อมปลอดภัย ห่างไกล COVID-19)” ณ บริเวณห้องโถงอาคาร 1 ขั้น 1 กรมอนามัย ว่า ด้วยพระกรุณาธิคุณของ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ   เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่ทรงพระราชทานพระอนุญาตกำหนด ให้วันคล้ายวันประสูติของใต้ฝ่าพระบาท วันที่ 4 กรกฎาคมของทุกปี เป็น “วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย”

ซึ่งกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการจัดงานวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทยมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558 โดยปีนี้กรมอนามัย ร่วมกับสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สมาคมอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย และสมาคมอนามัยแห่งประเทศไทย ร่วมรณรงค์ภายใต้แนวคิด “อนามัยสิ่งแวดล้อมปลอดภัย ห่างไกล COVID-19” เพื่อส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ตระหนักถึงความสำคัญและร่วมกันดูแลจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้สะอาด ถูกสุขลักษณะและเหมาะสมในพื้นที่ชุมชน หรือสถานที่สาธารณะ ได้แก่ สถานที่ราชการ สถานที่ทำงาน สถานประกอบกิจการ การขนส่งสาธารณะ รวมถึงที่พักอาศัยให้สะอาด ปลอดภัย และเอื้อต่อการมีสุขภาพดี

“กิจกรรมรณรงค์ปีนี้เน้นสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชน เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมอนามัยสิ่งแวดล้อมแบบ “วิถีชีวิตใหม่ (New Normal)” โดยให้ประชาชนมีการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ดี สามารถดูแลสุขภาพตนเองให้ห่างไกล COVID-19 เช่น การสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย

การหมั่นล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์ การทำความสะอาดพื้นผิวจุดสัมผัสร่วมในสถานที่สาธารณะบ่อยๆ รวมถึงกิจกรรม Big Cleaning Day นอกจากนี้ ได้คัดเลือกรางวัลเชิดชูเกียรติบุคคล และองค์กรดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (Princess Environmental Health Award) เพื่อยกย่องประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลและองค์กรที่เสียสละและทุ่มเทดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ โดยผู้ได้รับรางวัลบุคคลดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม คือนางประภัสสร ขวัญกะโผะ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี และผู้ได้รับรางวัลองค์กรดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม คือองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะนาว อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม