กำหนดการ แถลงข่าวผลสํารวจพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนกับการใช้สื่อออนไลน์และภัยจากพนันออนไลน์ ในช่วง “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โดย
| |
อ่าน : 416
กำหนดการ
แถลงข่าวผลสํารวจพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนกับการใช้สื่อออนไลน์และภัยจากพนันออนไลน์ 
ในช่วง “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ”
ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
วันพฤหัสบดี ที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 - 12.00 นาฬิกา 
ณ ห้องแมนดาริน A โรงแรมแมนดาริน สามย่าน
 
09.30 - 09.45 น.     ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน สื่อมวลชน 
09.45 - 10.00 น.     พิธีกรกล่าวต้อนรับ 
และรับชมวิดีทัศน์ “พนันออนไลน์ ภัยร้ายทําลายอนาคตของชาติ”
10.00 - 10.15 น.     นำเสนอผลสำรวจพฤติกรรมเด็กและเยาวชนกับการใช้สื่อออนไลน์ 
โดย นายสุรเชษฐ์ โพธิ์แสง รองเลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย
และ นางสาวเมธาวี เมฆอ่ำ กรรมการฝ่ายบริหาร สมาคมไอเซคฯ
10.15 - 11.45 น.     เวทีเสวนาในหัวข้อ “กักตัวเลี่ยงโควิด กลับเสี่ยงติดพนัน”
(1) นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ เลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย 
(2) “นายบี” เยาวชนที่มีประสบการณ์เล่นพนันออนไลน์ และได้รับผลกระทบ
(3) คลิปวิดีโอ สัมภาษณ์ผู้อยู่เบื้องหลังการจัดทําเว็บพนัน 
(4) พ.ต.ต.ปกรณ์ ทองจีน นักวิชาการด้านอาชญาวิทยาและการบังคับใช้กฎหมาย
(5) นายไพศาล ลิ้มสถิตย์ กรรมการบริหารศูนย์กฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
(6) นายรณณรงค์ แก้วเพ็ชร์ ทนายความและเจ้าของเพจ “ทนายคู่ใจ” 
(7) นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์
ประธานคณะกรรมาธิการ การพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา
11.45 - 12.00 น.     ตอบคำถามสื่อมวลชน และถ่ายภาพร่วมกัน
 
หมายเหตุ : กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม