กำหนดการ ลงนามบันทึกความร่วมมือ การดำเนินงานพัฒนาการเข้าถึงสิทธิหลักประกันสุขภาพของคนไทยที่มีปัญหาสถานะทางทะเบียน

โดย
| |
อ่าน : 503
กำหนดการ
ลงนามบันทึกความร่วมมือ 
การดำเนินงานพัฒนาการเข้าถึงสิทธิหลักประกันสุขภาพของคนไทยที่มีปัญหาสถานะทางทะเบียน

ระหว่าง
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กรุงเทพมหานคร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย
มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย และ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 – 14.00 น.
ณ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ 
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 
 
13.00 - 13.05 น.     เริ่มพิธีลงนาม ในบันทึกข้อตกลง
กล่าวรายงาน ความเป็นมาความร่วมมือการลงนามฯ
โดย นายแพทย์ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
13.05 - 13.15 น.     กล่าวเปิด พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง
โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
13.15 - 13.45 น.     เชิญผู้บริหารหน่วยงานขึ้นบนเวที พร้อมกล่าวถึงบทบาทของหน่วยงาน
ในความร่วมมือพัฒนาการเข้าถึงสิทธิหลักประกันสุขภาพของคนไทยที่มีปัญหาสถานะทางทะเบียน ตามลำดับ
• ปลัดกระทรวงมหาดไทย  
• ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
• ปลัดกระทรวงยุติธรรม
• ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
• ปลัดกรุงเทพมหานคร
• ผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
• ผู้อำนวยการองค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย
• ประธานกรรมการมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย  
• เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
14.00 - 14.30. น.     ลงนาม 9 หน่วยงาน 
ถ่ายภาพที่ระลึก (ประธานและผู้บริหารหน่วยงาน)
14.30 - 14.45 น.     รับประทานอาหารว่าง
14.45 - 15.00 น.     แถลงข่าวให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน
เสร็จสิ้นพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม