กำหนดการ แถลงข่าว งดเหล้าเข้าพรรษา ปี 2563 ภายใต้แนวคิด “งดเหล้าเข้าพรรษา มีสติ มีเงินเหลือ พร้อมสู้ทุกวิกฤต”

โดย
| |
อ่าน : 890
กำหนดการ 
แถลงข่าว งดเหล้าเข้าพรรษา ปี 2563
ภายใต้แนวคิด “งดเหล้าเข้าพรรษา มีสติ มีเงินเหลือ พร้อมสู้ทุกวิกฤต”
วันพฤหัสฯ ที่ 2 กรกฎาคม 2563  เวลา 10.00 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุม Auditorium สมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซอยงามดูพลี กรุงเทพฯ
 
10.00 - 10.15 น.     ลงทะเบียนผู้เข้าร่วม /สื่อมวลชน
ผู้ดำเนินรายการ...คุณประพจน์ ภู่ทองคำ 
กล่าวถึง..โครงการงดเหล้าเข้าพรรษาปี 2563 
ภายใต้แนวคิด งดเหล้าเข้าพรรษา มีสติ มีเงินเหลือ พร้อมสู้ทุกวิกฤต
10.15 - 10.35 น.     กราบนิมนต์ พระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี) ให้แนวทางในการการครองสติในชีวิตประจำวัน 
หัวข้อ การดื่มสุราทำให้สมรรถภาพในการเป็นคนลดลง
10.35 - 11.00 น.     ผู้ดำเนินรายการ กล่าวต้อนรับ และเรียนเชิญผู้ร่วมแถลง
- ผู้จัดการ สสส.
   * สถานการณ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปัจจุบันและเตรียมความพร้อมใน
      โอกาสของการเริ่มต้นในการดูแลสุขภาพ ชีวิตวิถีใหม่ 
- สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.)
   * การรณรงค์จัดการปัญหาแอลกอฮอล์เพื่อสู้วิกฤต กับกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา
     ชวน ช่วย เชียร์ให้เลิกเหล้า
- สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 
  * ความร่วมมือรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ พี่สอนน้อง ขอพ่อแม่งดเหล้า  
11.00 - 11.10 น.     กิจกรรมแสดงสัญลักษณ์ / ถ่ายภาพร่วมกัน
11.10 - 11.50 น.     ช่วง..เสียงสะท้อนจากพื้นที่และแนวทางรณรงค์ ปี 2563 
 PART I  พื้นที่อำเภอพุทไธสง  จังหวัดบุรีรัมย์ รวมพลัง ชวน ช่วยเชียร์
1. นายนิมิต ปัทมเจริญ นายอำเภอนักรณรงค์อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
2. นายทรงฤทธิ์  ประเมโทประธานชมรมคนหัวใจเพชร ต.หายโศก
3. ผู้ที่เลิกเหล้าได้สำเร็จจากกระบวนการ
PART II  โรงเรียนคลองใหม่ จังหวัดสมุทรปราการ 
รวมพลังพี่สอนน้อง ขอพ่อแม่เลิกเหล้า
4. เยาวชนโพธิสัตว์น้อยฯ กลุ่มพี่สอนน้อง จากโรงเรียนคลองใหม่ จ.สมุทรปราการ
5. เยาวชน ที่เข้าร่วมกระบวนการ ในโครงการ โพธิสัตว์น้อยฯ
6. ผู้ปกครองของโพธิสัตว์น้องที่ลด ละ เลิก งดเหล้าเข้าพรรษา
11.50 - 12.00 น.     ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน / เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
   
หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
 
 
 
 
 
 
ที่มา : นักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม