คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนกรกฎาคม 2563)

โดย
| |
อ่าน : 4,507
สวัสดีครับ เพื่อนร่วมสร้างสุขทุกคน
 

มักจะคำที่พูดกันมากว่า ในวิกฤตมีโอกาสเสมอ 

โควิด-19 สร้างมหาวิกฤตให้กับคนทั้งโลกต้องเผชิญความยากลำบากแบบที่คิดไม่ถึง และไม่ทันได้ตั้งตัว ชีวิตปกติสุข ต้องประสบข้อจำกัดมากมายเพื่อจำกัดการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสตัวใหม่ที่มนุษย์ยังไม่มีภูมิคุ้มกัน    

ในหลากหลายกระบวนการที่เราจะฝ่าวิกฤตนี้ มีโอกาสของการสร้าง “ชีวิตวิถีใหม่” ที่ไม่เพียงการป้องกันตนไม่ให้ติดเชื้อ แต่ยังน่าเป็นจุดเริ่มต้นของปกติสุขใหม่ที่ยืนยาวต่อไปแม้การคุกคามจากไวรัสตัวนี้จะลดหรือหายไปแล้ว 

ประสบการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นระหว่างการต่อสู้กับโควิด-19 คือ การที่ประเทศต่าง ๆ ใช้มาตรการจำกัดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เช่นเดียวกับประเทศไทยที่เกิดการห้ามจำหน่ายในช่วงสถานการณ์คับขันตอนต้นเดือนเมษายน โดยการประกาศจากระดับจังหวัด เริ่มจากไม่กี่จังหวัด ขยายกระแสออกไปจนครบทั้ง 77 จังหวัดในเวลาไม่นาน 

นัยของสิ่งที่เกิด บ่งบอกว่า สังคมไทยซึมซาบผลกระทบทางลบของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในมิติต่างๆทั้งในเชิงสังคม และเชิงสุขภาพอยู่ไม่น้อย 

ช่วงเวลาที่มีการงดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีความกังวลถึงกลุ่มคนที่มีพฤติกรรมดื่มอย่างหนัก จนเข้าขั้นติดสุรา ว่าจะเป็นกลุ่มที่ได้รับอันตรายจากการหยุดดื่มกะทันหัน ซึ่ง สสส. และเครือข่ายงดเหล้าที่ทำงานใกล้ชิดกับชุมชน ได้เกาะติดสถานการณ์ปัญหาดังกล่าวและเข้าไปช่วยดูแลให้คำแนะนำ เพื่อให้คนกลุ่มนี้ผ่านวิกฤตไปได้ ส่วนคนที่ไม่ได้ดื่มหนักมาก แต่ดื่มบ่อย ก็กลายเป็นจุดเริ่มต้นให้สามารถลดปริมาณการดื่มลง บางคนก็ตระหนักได้ถึงความสำคัญของการงดดื่ม แทนที่จะเอาเงินไปกักตุนไว้ ก็เลือกที่จะเลิกดื่มแทน 

ขณะเดียวกัน สสส. ยังได้ร่วมกับ ศูนย์ศึกษาปัญหาการเสพติด (ศศก.) ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ (SAB) ได้สำรวจในช่วงการระบาดของโควิด-19 พบว่า มีผู้ใช้สารเสพติดรวมถึงแอลกอฮอล์และบุหรี่ลดลงอย่างมาก โดยกลุ่มตัวอย่างดื่มแอลกอฮอล์ลดลง ร้อยละ 56.4 สูบบุหรี่ลดลง ร้อยละ 28.1 สาเหตุหลักที่ทำให้ใช้สารเสพติดลดลงมาจากมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม ทำให้ลดปัจจัยเสี่ยงที่ไม่ดีต่อสุขภาพ ขณะเดียวกันประชาชนตื่นตัวด้านการรักษาสุขภาพ อะไรที่เป็นปัจจัยเสี่ยงก็พยายามลดลง อันเป็นส่วนหนึ่งของสำนึกใหม่ที่จะใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาท เพื่อรับความผันผวนของโลกในยุคนี้

และในช่วงเดือนกรกฎาคม ยังเป็นเดือนแรกที่เด็กนักเรียนกลับมาเปิดเทอมอีกครั้ง หลังจากต้องเลื่อนการเปิดเทอมมาระยะหนึ่ง โดย สสส. ได้ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ จัดทำคู่มือ “การจัดการโรงเรียนรับมือโควิด-19” เพื่อให้แนวทางการจัดการเรียนการสอนที่ปลอดภัยมากที่สุด การสอนสุขศึกษาจากนี้ไป จะต้องทำให้เด็ก ๆ เข้าใจ และรู้จักป้องกันตนเอง ซึ่งมาตรการกินร้อน ช้อนส่วนตัว ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัยนี้ เป็นพื้นฐานที่จะช่วยลดความเสี่ยงในการติดโรคอื่น ๆ ได้ด้วยไม่ใช่เฉพาะโควิด-19 

ในความห่วงใยเด็ก ๆ ของเรา แต่ก็มีความคาดหวังทางบวกว่า คนรุ่นเยาว์ที่ผ่านวิกฤตครั้งนี้ คงได้ซึมซับวิถีปฏิบัติของการดูแลสุขภาพเข้าสู่บรรทัดฐานของชีวิตได้มากและง่ายกว่าคนในรุ่นก่อนหน้าพวกเขา

มาร่วมกันใช้กระบวนการสร้างเสริมสุขภาพในขบวนการสร้างชีวิตวิถีใหม่ด้วยกันอย่างต่อเนื่องนะครับ
 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม